Konu:Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 14'üncü maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:44
Tarih:21/12/2017


Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 14'üncü maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Sayın Nurettin Demir konuşmasında ismimi de zikrederek kendi yorumunu kullandı. Tabii, sataşma falan değil, bir açıklama yapayım ben de.

Söylediği şey doğru, bu ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde okullar arası müsabakalarda biz de aynı şikâyetleri alıyoruz; hem yol parası olarak hem kalacakları yerlerle ilgili yeterince destek sağlanmadığı noktasında ama tabii, süremiz çok kısıtlı, her şeyi dile getiremiyoruz.

Ben okullarla ilgili ufak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi, Millî Eğitim Bakanımız yok burada ama okullarda beden eğitimi dersi haftada bir saat ve o da seçmeli. Eğer biz çocuklarımızın spor yapmasını istiyorsak ve ilerleyen zamanlarda daha iyi yerlere gelmesini istiyorsak bu, haftalık ders programlarını mutlaka birkaç saate çıkarıp mecburi yapmalıyız. Sayın vekil de böyle bir açıklama yaptı, haklıdır kendisi ama tabii, vakit bulamadığımız için bütün her şeyi dile getiremiyoruz.

Söz verdiğiniz için teşekkür ederim.