Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:44
Tarih:21/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlar; Denizli Milletvekili Sayın Basmacı'nın bahsettiği konuyu biz daha o zaman YÖK'le ilgili olduğu için -bize bağlı olmayan bir hastane biliyorsunuz, üniversite hastaneleri- YÖK'e yazılı olarak bildirdik, YÖK'ün bu konuyla ilgili çalışması, soruşturması devam ediyor; bize yazılı bilgi gelirse biz de sizinle paylaşacağız geldiği zaman.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Gelirse değil, gelir herhâlde Bakanlığa diye düşünüyorum.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Gelecek yani.

YÖK de doğrudan işlem yapar çünkü onların kendi sorumlu olduğu... Ama bize de cevabi yazı gelecektir, onu sizinle paylaşacağız.