Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:44
Tarih:21/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Sayın Kaya'nın cezaevleriyle ilgili yöneltmiş olduğu soruyu Adalet Bakanımıza aktaracağım. Bunu öncelikle ifade etmek istiyorum.

Sağlıkla ilgili olarak, biliyorsunuz, ihtiyaç olması hâlinde biz alımlara devam ediyoruz, sağlık personeli alımlarına devam ediyoruz.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - İhtiyaç var Bakanım.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Tabii, bir yandan özel kesim yatırımları da devam ediyor. Özel kesimin sağlık personeli istihdamı da sürüyor. Ancak şunu ifade etmeyelim: Yine, son on üç, on dört yıla, on beş yıllık sürece baktığımızda, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, Karadeniz'in belirli bölgelerinde, Orta Anadolu'nun bazı bölgelerinde çok ciddi doktor açıkları, hemşire açıkları söz konusuydu. Ama bugün hangi ilimize giderseniz gidin, ihtisas sahibi çok sayıda doktor arkadaşımızı göreceksiniz; ilçelerde dahi ihtisas sahibi doktor arkadaşlarımız var.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Sayın Bakan, Mersin'in her ilçesinde doktor açığı var.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Mersin'in her ilçesinde...

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Her ilçesinde doktor açığı var, arayıp sorabilirsiniz.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Şöyle ifade edeyim: Mersin'de gerçekten sağlık yönüyle devrim niteliğinde bir altyapıyı gerçekleştirdik; Mersin Şehir Hastanesi, günde 8-10 bin kişiye hizmet eden bir hastane. İlçelerde de ihtisas sahibi doktorlarımız var ama çıta o kadar yükseldi ki artık küçük ilçelerimiz bile her branşta ihtisas sahibi doktor istiyorlar. Dolayısıyla bu yönde talepler söz konusu, bu doğrudur ama ihtiyaçlar çerçevesinde bu atamalar yapılıyor, bunu özellikle ifade etmek istiyorum.

İşçi, memur emekli maaşının enflasyona ezildiği ifade edildi. Yine, reel olarak memur maaşlarında, öğretmenlerimizin maaşlarında ciddi artışlar sağlandı. Bakınız, şöyle ifade edeyim: Uzman öğretmen 2002 Aralık maaşı 659, 1'in 4'ü; 2017 Aralık net maaşı 3.893 lira, artış yüzde 490. Peki, bu dönemdeki enflasyon neydi? Yüzde 269. Reel olarak ciddi bir artış söz konusu. Peki, dolar bazında bakalım, dolar bazında neymiş ona bakalım. 1'in 4'ünde bir uzman öğretmenin 2002 Aralık ayında net maaşı 400 dolarmış, 2017 Aralık ayında yani bu ay net maaşı 1.012 dolar.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Hangi öğretmen 1.012 dolar alıyor?

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Dolayısıyla hem dolar bazında hem TL bazında hiçbir şekilde ne işçimizi ne memurumuzu ne de emeklimizi enflasyona ezdirmedik, bunu da özellikle ifade etmek istiyorum.

Bir başka husus, tarımsal destekler konusu. Yine, bildiğiniz gibi, önümüzdeki yıldan itibaren yüzde 50 mazot desteği sağlayacağız çiftçilerimize ve bu, çok önemli bir destek ve 2018 yılında tarımsal destek ödemeleri için 14,8 milyar lira ödenek öngördük ki biliyorsunuz bu 2017 yılında 12 milyar liranın biraz üzerindeydi. Dolayısıyla, yüzde 12'lik bir artış sağlanmıştır.

Sayın Tümer'in sorusuyla ilgili olarak da şunu ifade etmek istiyorum: Yine, on-on beş yıl geriye gittiğimizde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki özellikle merkez illerimizde, il merkezlerindeki organize sanayi bölgelerinde neredeyse sanayi tesisi hiç yoktu. Bugün hangi ilimize giderseniz gidin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde, ilin merkezindeki organize sanayi bölgelerimizin dolu olduğunu göreceksiniz, evet, ciddi yatırımlar söz konusu. Yeni organize sanayi bölgelerimizi açtığımızı göreceksiniz. Adana'ya yönelik olarak ise Adana'ya yeni bir organize sanayi bölgesi kazandırıyoruz, bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla, Adana gibi, Mersin gibi illerimizdeki temel sorunlardan bir tanesi yatırımcıya yer tahsisi. Bu noktada da yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

Bir diğer husus, ithalata olan bağımlılık konusuna değinilmişti.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Tamamlayabilir miyim?

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Evet, 2018-2020 Orta Vadeli Program'ımızda da ifade ettiğimiz gibi, özellikle üretim ve ihracatta ithalata olan bağımlılığımızın yüksek olduğu ürünlerde Türkiye'de yatırımın gerçekleşmesi yönünde somut adımlar atacağız -2018 yılı için söylüyorum bunu- ve üretim ve ihracatımızın ithalata olan bağımlılığını daha da aşağı çekeceğiz.

Çok teşekkür ediyorum efendim.