Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:44
Tarih:21/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Adana'yla ilgili, özellikle sporla ilgili bir soru yöneltildi. Şunu öncelikle ifade etmeliyim: On beş yıllık iktidarımız döneminde gerçekten çok sayıda spor tesisi hemen hemen tüm illerimize kazandırıldı ve bu yönde Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Önümüzdeki günlerde çok daha iyi ve daha fazla spor tesisi yapımına devam edeceğiz. Ancak, Botaş Spor'la ilgili konuyu, konunun detayını bilmiyorum. Bilahare ilgili vekilimize, ilgili Bakanımızdan bu konuda bilgi alıp cevap verebilirim.

İkincisi: Türkiye İstatistik Kurumunun Tüketici Güven Endeksi'ndeki düşüşten yola çıkarak "Ne zaman yükselecek, nasıl engelleyebiliriz?" şeklinde bir soru yöneltildi. Şunu ifade etmeliyim: 2017 yılı aylar itibarıyla baktığınızda, Tüketici Güven Endeksi'nin genellikle yükselme eğiliminde olduğunu görürsünüz ancak belirli aylarda Tüketici Güven Endeksi'nde zaman zaman düşüşler söz konusu olabiliyor. Ama genel olarak baktığımızda, 2017 yılı Türkiye açısından, ekonomimiz açısından gerçekten oldukça başarılı bir yıl olarak geçmiştir. İşte, en son üçüncü çeyrekteki büyüme rakamımız da bunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

İmalat sanayisi kapasite kullanım oranlarına baktığımızda, yüzde 80'lere ulaşmış bir kapasite kullanım oranı söz konusu. İhracat performansımız oldukça yüksek, yüzde 10'un üzerinde bir ihracat artışımız söz konusu ve özellikle üçüncü çeyrek büyümesine baktığımızda, sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 15 civarında büyüdüğünü görüyoruz. Bu da bizim açımızdan son derece önemli. Harcama tarafına baktığımızda ise yatırım malı artış hızında da oldukça yüksek bir rakama ulaştığımızı görüyoruz, yüzde 12,3'lük bir artış olduğunu görüyoruz ki bu, özel tüketim harcamalarının üzerinde seyreden bir büyümeyi ifade ediyor.

Tütünle ilgili bir soru yöneltildi yine. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra sizlere net bir şekilde cevap verebileceğiz.

Engelli atamasına yönelik yine bir soru yöneltildi. Bildiğiniz gibi, kurumların dolu kadro sayısının yüzde 3'ü oranında atama yapılabilmektedir. Başvurulara göre Devlet Personel Başkanlığımız bu atamaları yapmaktadır. 2018 yılında da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın başvuruları değerlendirilerek gerekli atamalar gerçekleştirilecektir.

Bir başka soru, evet, geçici görev yolluklarıyla ilişkili. 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 49'uncu maddesine göre, seyyar görev tazminatı memur ve hizmetlilere ödenmekte olup, memur ve hizmetli kapsamında yer almayan sözleşmeli personele seyyar görev tazminatı ödenmesi mümkün bulunmamakla birlikte sözleşmeli personele bu görevleri sebebiyle Harcırah Kanunu'nun genel hükümlerine göre geçici görev yolluğu da ödenmektedir.

Ben, arkadaşlarımızın soruları için de çok teşekkür ediyorum.