Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:44
Tarih:21/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz aslında Sayın Tarhan'ın sorduğu soru hariç diğer bütün sorular taşeron çalışmayla ilgili.

Sayın Tarhan, tabii, önemli bir konuya değindiler. Bugün gıda fiyatları, gıdanın uygun ortamlarda sunulması son derece önemli bir konu. Dolayısıyla vatandaşımızın ihtiyacı olan gıdayı uygun koşullarda ve uygun fiyatla temin edebilmek adına ekonomi yönetimi olarak diğer bütün bakanlıklar koordinasyon hâlinde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Tarım sektörü, önemli bir sektör. Mevsimsel koşullardan etkileniyor. Arzı etkileyen diğer faktörler de var. Zaman zaman bazı ürünlerde de arzda yetersizlikler meydana gelebiliyor, bu da tabii ki fiyat hareketlerini yukarı yönlü olarak itebiliyor. Böyle durumlarda dış ticaret vergileriyle ilgili geçici nitelikte bazı düzenlemeler yapmak suretiyle arz ve talep dengesini dengelemeye çalışıyoruz. Burada arzın yüksek olduğu zamanlarda verginin buna göre ayarlanması mümkün olduğu gibi, tam tersi durumlar da geçerli. O açıdan dış ticaret vergilerinde geçici olarak vazgeçtiğimiz vergileri zarar olarak görmemek lazım. O anda Hükûmet olarak bu Bakanlar Kurulu kararıyla piyasadaki arz ve talebi dengelemeye çalışıyoruz ama arkadaşlara söyledim, bu konuda vazgeçilen vergi tutarlarına ilişkin Ekonomi Bakanlığından rakamları da tedarik edip sizlere veririz.

Diğer taraftan, Sayın Özdiş'in, Sayın Gürer'in, Sayın Sarıhan'ın, Sayın Şeker'in ve Sayın Yalım'ın hep birlikte ortaklaşa gündeme getirdikleri taşeron konusu, gerçekten şu anda 1 milyondan fazla çalışanın bir an önce çıksın diye beklediği bir düzenleme. Bu konuyla ilgili dün de ifade ettim, gerekli çalışmalar tamamlandı, temel kararlar oluşturuldu. Çalışma Bakanlığıyla Maliye Bakanlığı, şu anda çalışmayla ilgili artık son anlamda birtakım detay hususlarla ilgili değerlendirmelerini ve çalışmalarını yapıyorlar, inşallah bu hafta içerisinde bu çalışmalar tamamlanmış olacak.

Tabii, taşeron çalışma dediğimiz zaman bakanlıklar bakımından baktığımızda en fazla çalışan, sağlık sektöründe. Sağlık Bakanlığında yaklaşık 170 bin bu şekilde çalışan kardeşimiz var. Yine, üniversite hastanelerinde çalışan önemli bir grup var.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Belediyelerde de var.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Onun dışında Millî Eğitim Bakanlığında, Aile Bakanlığında çalışan arkadaşlarımız var. İkinci ana grup tabii ki mahalli idareler, belediyelerde ve il özel idarelerinde yaklaşık 450 binden fazla bu şekilde çalışan kardeşimiz var.

Taşeron çalışma, tabii, yıllar itibarıyla, Hükûmet olarak kamu hizmetlerini vatandaşımıza daha uygun koşullarda eriştirebilmek amacıyla geliştirilen bir sistem.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Modern kölelik.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Kamu İhale Kanunu mevzuatı çerçevesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde bu kardeşlerimiz, arkadaşlarımız çalışıyorlar. Aslında 2014 yılında bu arkadaşların mali ve özlük haklarıyla ilgili önemli iyileştirmeleri de yaptık ama şu aşamada artık bu arkadaşlarımız, kamuya geçmek noktasında bir durumla karşı karşıyalar.

Hükûmet olarak yaptığımız çalışmada bu çalışanlarımızın bugünkü haklarının korunması, uygun koşullarda kamuya geçmelerinin sağlanması ve diğer taraftan da kamu hizmetlerinin aynı şekilde etkin, verimli bir şekilde sürdürülebilmesi hususlarını göz önünde bulundurduk.

Burada sizin yasanın çıkması noktasında ifade ettiğiniz hususların da her birisi önemli, hem kapsam olarak birtakım hususları temenni olarak ifade ettiniz hem düzenlemenin yapılma biçimine ilişkin temennilerinizi ifade ettiniz. Ben de şunu söyleyeyim: Yani bu konuda tabii ki nihai karar Hükûmete ait. Bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ne tasarının içeriğiyle ilgili ne de yöntemiyle ilgili bu konuda nihai karar oluşana kadar söylenen hususları çok da fazla dikkate almamak gerekiyor ama bütün gayretimiz, bu 1 milyondan fazla olan taşeron çalışanlarımızın bu beklentilerini en hızlı şekilde, en kısa yöntemle ve taleplerine de uygun bir şekilde yapmak olacak. Sizin burada gündeme getirdiğiniz birçok konu, bizim de zaten değerlendirmelerimiz içerisinde olan konulardır ama herhâlde, yeni yıla girmeden önce bu çalışanların da bu müjdeli haberi gerçekleşme şeklinde almaya ihtiyaçları var.

Teşekkür ediyorum.