Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:44
Tarih:21/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Sayın Bakan, çocukların tecavüzcüleriyle evlendirilmesi için Meclisten yasa çıkarmak için Meclise yasa düzenlemesi getirdiniz ama modern kölelik düzeni taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili niye Meclisten kaçırıp gece yarısı KHK'siyle geçirmeye çalışıyorsunuz? Biz taşeronun sorunlarıyla ilgili olarak burada konuşmaya, fikirlerimizi ortaya koyup bu sorunun çözümüne katkı vermeye hazırız. Bunun KHK'yle değil de bir kanuni düzenlemeyle güvence altına alınması gerekiyor.

Çağlayan'a 45-50 milyon euro rüşvet verdiğini söyleyen bir Reza Zarrab var ortada. 4-5 milyon euroluk tadilat için Mecliste müteahhitlere ne tavizler verildi? Meclisin parası yok mu, Maliyenin parası yok mu; bir avuç müteahhide Meclis müşkül duruma düşürülüyor?

Teşekkür ederim.