Konu:Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:21
Tarih:13/11/2017


Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Hiçbir şekilde, sayın hatibe konuşmamda hakaret etmek amaçlı olarak o ifadeyi kullanmadım.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Ben getireceğim, siz de istifa edecek misiniz göreceğim.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Tekraren söylüyorum: Tamamen teknik olan bir konuda, tamamen teknik olarak yaptığım bir açıklamaya rağmen ve bu açıklamayı dinlemiş olmanıza rağmen, bile bile yani bir dakika önce, on saniye önce ben size teknik bir açıklama yapıyorum, bunu dinlemiş olmanıza rağmen ısrarla aynı kelimeyi kullanmanıza karşı gösterdiğim bir tepkidir. Tekrar söylüyorum: Bütün ülkelerde bütçe çalışmalarında, orta vadeli program çalışmalarında hem dış ticaret bakımından hem ekonomik büyüklükler bakımından hem de bütçe büyüklükleri bakımından varsayımsal olarak bir döviz kuru varsayımı konulur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen tamamlayın.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bu hiçbir zaman için bir hedef değildir.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Varsayımı istediğiniz gibi koyacak mısınız Sayın Bakan?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Hükûmet olarak döviz kurunun seviyesine ilişkin bir hedefimizin olmadığını Hükûmetimizden farklı üyeler de ifade etmişlerdir. Benim tepkim... Burada sizin gündeme getirdiğiniz konu ile döviz kuru meselesini ilişkilendirip sanki bunu bir hedefmiş gibi buraya sunmanıza itiraz ediyorum. Teknik bir itiraz, niye bu kadar alınıyorsunuz?

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyoruz.