Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:43
Tarih:20/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Sayın Erdem, ek gösterge düzenlemesiyle ilgili bir çalışmamız olup olmadığını ifade ettiler. Şu an itibarıyla farklı kamu personeli kesimleriyle ilgili bu tür talepler var. Daha önce de ifade ettim, bu konuları topluca değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olsa gerekir diye düşünüyorum.

Diğer konularla ilgili olarak da arkadaşlarımız notlarını aldı. Şu anda detaylı bilgi sahibi değilim.

Sayın Şimşek, Sayın Demir, Sayın Tor, Sayın Depboylu da yine kamu çalışanlarına ilişkin olarak kadro talepleri konularını gündeme getirdiler. Bu konularla ilgili -zaman zaman gündeme gelen konular- ilgili kurumlarımız bu konuda gerekli çalışmaları yapıyorlardır diye tahmin ediyorum.

Teşekkür ediyorum.