Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:43
Tarih:20/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Köksal, gazilerle ilgili ve muharip gazilerle ilgili özlük hakları konusunda birtakım değerlendirmelerde bulundular. Bu konuları kısmen biliyorum ama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığındaki arkadaşlarımız bu konuyla ilgili farklı mali ve sosyal haklara ilişkin bir çalışma yapıyorlar. O çalışmalar çerçevesinde biz de notlarımızı aldık. Bunu da Aile Bakanımızla inşallah paylaşacağız.

Sayın Tor "2018 yılında bütçe giderleri içerisinde sermaye giderleri 2017 yılına göre daha düşük oluyor, faiz giderleri artıyor." şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Biliyorsunuz, bütçede yatırım nitelikli harcamalar iki kalemde gösteriliyor. Bunlardan bir tanesi sermaye giderleri kalemi, diğeri ise sermaye transferleri kalemi. O açıdan bakıldığında, 2018 yılında yatırım harcamaları için bütçeden 85 milyar liralık bir kaynak ayırmış durumdayız.

Şunu da ifade etmek gerekir: Yıl içerisinde, özellikle gelir tarafında imkânlarımız olduğu sürece, bundan önceki yıllarda, 2017 yılı da dâhil olmak üzere her zaman için yatırım için yapmış olduğumuz harcamalar başlangıç ödeneklerinin üzerinde oldu. O açıdan, 2018 yılında da ülkemizin kalkınmasına, büyümesine destek verecek kamu yatırımlarına bütçeden daha fazla kaynak ayırma noktasında da bugüne kadar olduğu gibi 2018 yılında da desteğimiz ve gayretimiz olacak.

İstihdam konusunda, biliyorsunuz, son bir yılda istihdama yaklaşık 1 milyon 350 bin kişi katılmış oldu. Dolayısıyla, 2009 küresel finansal kriz sonrası dönemde Türkiye sürekli bir şekilde istihdamını artırabilen nadir ülkelerden bir tanesi. O açıdan bakıldığında, istihdamın da yaklaşık son sekiz yıldır 6 milyon civarında ya da 7 milyon civarında arttığını görüyoruz, onu da söylemek lazım. Ama işsizlik oranlarının da daha aşağıya çekilmesi noktasında Hükûmet olarak yoğun bir gayretimiz de var. Özellikle özel sektör yatırımlarının desteklenmesi, üretimin desteklenmesi, ihracatın desteklenmesi bakımından önemli çabalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla İstihdam Şûrası'nda da açıklandığı üzere 2018 yılında istihdamı artırmak amacıyla yeni bir destek çalışmamız olacak. Bu çerçevede, özellikle istihdama ilk defa katılacak olanlar bakımından sosyal güvenlik primleri ile gelir vergisi ödemelerini devlet olarak biz karşılayacağız. Yine, genç istihdamı, engelli istihdamı ve kadın istihdamı bakımından da, istihdama katılacaklar bakımından özel, sektörel bazda da desteklerimiz olacak. O açıdan, 2018 yılında inşallah gerek ekonomiyle ilgili sağlayacağımız destekler gerek istihdam üreten, istihdamı artıran firmalara doğrudan doğruya sağlayacağımız destekler üzerinden istihdamın artacağı ve işsizliğin de daha aşağı seviyelere geleceğini söylemek gerekiyor.

Sayın Ağbaba yardımcı hizmetler sınıfından genel idare hizmetleri sınıfına geçişle ilgili ve taşeron çalışmayla ilgili bir soru sordular. Yine, Sayın Erdem mühendis çalışanların genel idare hizmetlerine geçişi, Devlet Hava Meydanları İşletmelerinde çalışan personelle ilgili konular gündeme getirdiler. Şunu ifade etmek lazım: Zaman zaman tabii, personel mevzuatında, farklı kurumlarda farklı statülerde personelin çalışması çalışanlarımız bakımından bir beklentiyi oluşturuyor. Aslında en doğrusu bunlarda bir sadeleşmeye gitmek ihtiyacı var. Bu taşeron düzenlemesini -önceden de ifade ettim- hızlı bir şekilde hayata geçirdikten sonra -hepimizin bildiği konular ifade ettiğiniz konular- o konularla ilgili de inşallah mesafe alırız.

Sayın Zeybek'in çiftçiler konusunda yapmış olduğu değerlendirmeyle ilgili biz de notlarımızı aldık, bu konuda gerekli desteği veririz.

Sağlık personeli konusunda Sağlık Bakanımız burada bir açıklama yaptı. Biz de Bakanlık olarak Sağlık Bakanlığında, hatta üniversite hastanelerinde de dâhil olmak üzere başta hemşire olmak üzere sağlık personelinin karşılanmasıyla ilgili gerekli çalışmaları olumlu bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah, burada ihtiyaç olan personelinin teminini de sağlayacağız.

Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.