Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:43
Tarih:20/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, Sayın Şimşek'e teşekkür ediyorum.

Sayın Şimşek Hükûmet olarak şu anda üzerinde çalışmalarını hemen hemen tamamlamış olduğumuz düzenlemeyle ilgili bir değerlendirme yaptı hem kapsam hem de statüyle ilgili olmak üzere. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Biz de bu konuyla ilgili beklentileri ve kamudaki istihdamla ilgili ileriye dönük çalışma koşullarını düzenleyecek şekilde bir hazırlık yapıyoruz. İnşallah, bu çalışmaları çok kısa bir süre içerisinde bitirince orada istihdam bakımından da bu çalışanlar bakımından da son derece olumlu bir düzenleme yapıldığı görülecektir.

Bu EYT dediğiniz emeklilikte yaşa takılanlar konusu, açıkçası bunu Çalışma Bakanlığımızla sizin anlattığınız şekilde paylaşacağım, yarın da kendileriyle bir toplantımız var ama şu anda bir değerlendirme yapmam belki yanlış olur, çok bilgi sahibi olduğum bir konu değil.

Sayın Biçer, bu Rota firmasıyla ilgili Resmî Gazete'de yayımlanan yasaklama kararı, sadece Maliye Bakanlığı için değil, Kamu İhale Kanunu bakımından bakıldığında bütün kamu kurumlarında yasaklama anlamına geliyor. Dolayısıyla, hiçbir kurumda, belirlenen yasak çerçevesinde ihaleye giremeyecek. Diğer taraftan, Bakanlık olarak bir başka firmayla aynı işe ilişkin yeni bir hizmet sözleşmesi yaptık. Sizin söylediğiniz şirket ile -arkadaşların bana verdiği bilgiye göre- önceki şirket arasında hukuki bir bağlantı yok. O açıdan, sizin elinizde bununla ilgili herhangi bir bilgi varsa paylaşırsanız memnun olurum. Bu konularda tabii hepimizin hassasiyeti var. Özellikle yemek hizmetinde, gıda güvenliğinin her aşamasında, ürünün depoya gelişinden sunumuna kadar bütün sürecin çok sağlıklı bir şekilde olması ve gerekli denetimlerin de yapılması çok önemli. Zaman zaman yaşıyoruz bu tür konuları. Özellikle yaz aylarında bazen bu tür şeyler olabiliyor ama hepimizin bu konuda mutlaka hassasiyet göstermesi gerekiyor, kurumlar da bu konuda büyük bir gayret içerisinde.

Sayın Erdem, gazi yakınlarına ilişkin zaman zaman farklı mevzuatla... Biliyorsunuz, şehit ve gazi yakınlarına ilişkin çok farklı düzenlemeler var. En son, 15 Temmuz alçak darbe girişimi sırasında şehit olanlar bakımından -Allah hepsine rahmet eylesin- ve gazi olanlar bakımından birtakım haklar getirildi ama bundan önce de değişik mevzuatlarla getirilen birtakım mali ve sosyal haklar var. Zaman zaman da bu haklar birbirleriyle karşılaştırıldığında bir gruba verilen bir hakkın bir başka gruba verilmediği yönünde de değerlendirmeler var. Aile Bakanlığı sanıyorum bu konuyla ilgili bir teknik çalışma yürütüyor. Notlarımızı da aldık, ben burada ifade ettiğiniz konuyu da kendileriyle paylaşacağım. Gerek şehitlerimizin yakınları bakımından gerek gaziler bakımından devlet olarak gerekli hassasiyeti hepimizin göstereceğini düşünüyorum.

Bu açıdan Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.