Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:43
Tarih:20/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Biliyorsunuz, eğitim noktasında AK PARTİ hükûmetleri olarak on beş yıldır büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Her bütçede, özellikle de eğitime bütçeden en fazla payı veriyoruz. Gerek eğitim yatırımları için, fizikî ortamların iyileştirilmesi için, eğitimde teknolojinin daha fazla kullanılması için ve eğitimde erişilebilirliği artırmak amacıyla da çok önemli ve hayati projeleri de bu dönemde bir bir hayata geçirdik. Bu anlamda, önemli konulardan bir tanesi de öğretmenler. 2002 yılıyla karşılaştırıldığında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı veya derslik başına düşen öğrenci sayısında bu dönemde büyük ilerlemeler kaydettik. Son on beş yılda öğretmen sayısını neredeyse 2'ye katladık ve burada her yıl bütçe çalışmalarını yaparken bütün bakanlıklarla olduğu gibi Millî Eğitim Bakanlığımızla da birlikte her yıl alınacak öğretmen sayılarına ilişkin çalışmaları yürütüyoruz. O açıdan, herhangi bir şekilde bir kaynak sorunundan bahsetmek mümkün değil. Sadece, burada her yıl bütün kamu kurumlarının personel ihtiyaçlarını bir planlama dâhilinde karşılama gayretimiz var, onu özellikle sizlerle paylaşayım.

Sayın Şimşek, 2017 yılında Hazine Müsteşarlığının açıklamış olduğu finansman programı verilerini söylüyorum: Dış borç servisi olarak 40,6 milyar lira ödeme yapılmış olacak; 2018 yılı programında da dış borç servisi olarak 41,5 milyar lira öngörülmüş durumda. 2017 yılında yıl sonu itibarıyla sanıyorum 77 milyar lira civarında bir yatırım harcaması gerçekleşmesi olacak. Yanlışsam, arkadaşlar bana rakamları verirlerse düzeltirim. Evet, merkezî yönetim bütçesinden yatırım harcamaları için 78 milyar liralık bir kaynak kullanmış olacağız.

Lojistik şirketlerle ilgili olarak da konuyu bir araştırayım yani bilgim olan bir konu değil. Gümrük ve Ticaret Bakanımızla da görüşüp bu konuda da kendisini bilgilendiririm.

Sayın Özdemir, tabii, kamuda ek gösterge meselesi çok karmaşık bir konu. Farklı unvanlarda, farklı kurumlarda ve -zaman içerisinde- farklı zamanlarda yapılan değişiklikler nedeniyle ek gösterge sistemi, tazminat sistemi gerçekten içinden çıkılmaz bir hâl almış durumda. Zaman zaman şunu gördük: Yani sistem bir bütün olarak değerlendirilip topluca bir düzenleme yapılması yerine tek tek düzenleme yaptığımızda, aslında belki bazı yerleri düzeltmiş gibi oluyoruz ama bu sefer de başka yerlerde sıkıntı meydana geliyor. O açıdan, Bakanlık olarak Çalışma Bakanlığıyla birlikte devlet memurları sisteminde gerçekten hem çalışanlarımızı memnun edecek hem de özellikle onların kariyer ve liyakat esasına göre yükselmelerinin ve kendilerini daha fazla çalışma ortamında ifade edebilmelerinin önünü açacak düzenlemeleri yapacağız. Onun için tek tek kurum bazında değil de genel bir çalışmamız olduğunu sizlerle paylaşmak isterim.

Gazilerle ilgili söylediğiniz konu Aile Bakanlığıyla ilgili bir konu gibi geldi bana. Arkadaşlar notunuzu aldı, Aile Bakanımızla o konuları görüşeceğiz.

Sayın Biçer, bu ihaleden yasaklamak konusunda... Doğru, arkadaşların bana ilk anda verdiği şifahi bilgi şu: Biz ilk anda, bu firmayla ilgili sizin de bahsettiğiniz olay meydana geldikten sonra hizmet sunumunu durdurduk ancak ihaleden yasaklamayla ilgili süreçte, anladığım kadarıyla, bir aşamada mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı verilmiş. Daha sonraki süreçte yargıyla ilgili bu aşama atlatıldığı için, geçtiği için, o yargı kararı noktasında bizim lehimize ortaya çıkan durumdan sonra -anladığım kadarıyla siz de takip etmişsiniz- yasaklama kararıyla ilgili yayınlamayı yapmış durumdayız.

TUR YILDIZ BİÇER (Manisa) - Sayın Bakanım, ben sorumu tam iletemedim yalnız size yani süre yetmediği için.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yok, bana yazılı olarak verirseniz ben bir sonraki...

BAŞKAN - Sayın Biçer, müdahale etmeyin lütfen, şu anda Bakan cevap veriyor.

TUR YILDIZ BİÇER (Manisa) - Ama soruyu sormadım.

BAŞKAN - Daha sonraki maddede girersiniz, söyledim size burada, açıklama yaptım, lütfen.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Doğru.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.