Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:43
Tarih:20/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Öncelikle Sayın Topal'ın Hatay'daki taşınmazlarla ilgili gündeme getirdiği konuyu ben kendisine de ifade ettim. Bu konuda İçişleri Bakanımızla ve Dışişleri Bakanımızla tekrar bir değerlendirme yapacağız. Kendileriyle ilgili, bu konuda özellikle oradaki vatandaşlarımızın hiçbir şekilde mağdur olmasını hiçbirimiz istemeyiz. Müsaade ederseniz, o konuda inşallah bir değerlendirme yapıp olumlu bir netice almayı umuyorum.

Sayın Gaytancıoğlu, süt teşvik primlerinin ödemeleriyle ilgili araştıracağım ben, nedir bunun sebebi, onu bilgi olarak size arz ederim.

Sayın Tüm, TRT'de FETÖ bağlantılı şu anda yürümekte olan soruşturmalarla ilgili -anladığım kadarıyla- basına intikal eden birtakım bilgileri ve değerlendirmeleri bizlerle paylaştı. Tabii, yargıya intikal etmiş, hâlen soruşturması devam eden bir konuyla ilgili benim özel olarak burada bir şey söylemem doğru olmaz. Hükûmet olarak, FETÖ terör örgütüyle ilgili gerek kamu idarelerindeki soruşturmaları gerekse savcılıklarda ve mahkemelerde devam eden kovuşturma ve yargılamaları çok özel bir şekilde takip ediyoruz. Bu konuda geçmişten de varsa her türlü yanlışın üzerine sonuna kadar kararlılıkla gideceğiz.

Sayın Tor, öncelikle şunu ifade edeyim, Sayın Tor dedi ki: "Geçen sene bütçe açığı 34,5 milyar lirayla kapandı." Hâlbuki, doğru, orta vadeli programda 2016 yılında bütçe açığının 34,5 milyar lira seviyesinde kapanacağını açıklamıştık. Ancak son üç ayda gerek ekonomideki olumlu gelişmeler gerekse bütçede ve harcamalarda aldığımız tedbirler sonucunda 2016'nın gerçekleşen bütçe açığı sanıyorum 27,9 milyar lira. Yani 2016 yılının başında Hükûmet olarak bütçe açığı hedefi ne ise aynısını tutturmuş olduk. O açıdan herhangi bir şekilde geçen sene bütçe hedefinin üzerinde bir bütçe açığı meydana gelmedi. Bu sene de 47 milyar lira civarında açıkladığımız bütçe açığının orta vadeli programda 61,5 milyar lira civarında gerçekleşeceğini söyledik. Burada da memnuniyetle izliyorum ki ekonomideki olumlu gelişmeler bütçenin gelir tarafına da olumlu yönde yansıyor. Burada da -inşallah- bütçe performansı bakımından son derece olumlu bir neticeyi bu sene de elde edeceğiz. Zaten AK PARTİ hükûmetlerinin en başarılı olduğu alanlardan bir tanesi, hem vatandaşa hizmet götürmesi hem de bunu bütçe açığını azaltarak yapması. Yani eskiden çok bütçe açığı yapılırdı ama vatandaşa hizmet de gitmezdi. Neden gitmezdi? Yine, siz çok güzel işaret ettiniz, eğer bir bütçe faiz bütçesiyse hem fazla açık verir hem de vatandaşa herhangi bir şekilde hizmet gitmez. AK PARTİ iktidara geldiğinde, 100 liralık bütçenin 43 lirası faize gidiyordu, topladığımız 100 lira verginin 85 lirası faize gidiyordu. Şu anda faiz giderlerinin bütçe içindeki payı yüzde 43,2'den yüzde 8,5'a kadar düştü. Dolayısıyla "Bu bütçe faiz bütçesi." şeklinde bir ifadenin yakıştırılması hakikaten büyük bir haksızlık. Ve bu şekilde, ekonomide sağladığımız istikrar ve uyguladığımız doğru politikalar sayesinde son on beş yıldır hem ülke olarak büyüme oranları bakımından son derece olumlu bir performans gösteriyoruz, özellikle küresel finansal kriz sonrası dönemde birçok ülkede büyüme oranları aşağı gelirken, bütçe açıkları artıp kamu borç yükleri artarken... Çok dikkatinizi çekerim, bakın, OECD ülkelerinde küresel finansal kriz sonrası dönemde büyüme oranları aşağı geldi, bütçe açıkları yukarıya gitti, kamu borcunun millî gelire oranı yüzde 90'ları, yüzde 100'leri geçen ülkeler oldu ve bu sürede Türkiye ortalama yüzde 6 büyüdü. Bütçe açıklarını global kriz sonrası...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bir dakika daha...

BAŞKAN - Tamamlayın, bir dakika ek süre veriyorum.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Global kriz sonrası dönemde yüzde 5,5 olan 2009 yılındaki bütçe açığını iki yıl içerisinde, 2011'de yüzde 1 seviyesine kadar indirdik ve son beş yıldır Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe açığı yüzde 1 civarında. Genel bütçe açığında 2015 yılında dengedeydik. O açıdan, bu bütçeye "Faiz bütçesi." demek gerçekten haksızlık olur ve bu dönemde hem bütçe açıklarını düşürdük hem de bu dönemde mega projeler başta olmak üzere yatırımları da gerçekleştirdik. Deminki tartışmaya katkı olsun diye söyleyeyim, bana vekilimiz diyor ki: "Sayın Maliye Bakanı bütçesinden şu kadar para ödeyecek kamu-özel iş birliği projesi çerçevesinde." Ben de sorarım: Eğer o projeyi, biz o ihaleyi öyle yapmasaydık, o işi bütçeden yapsaydık bütçeden para ödemeyecek miydik? Bu, eksik hesap, matematik bilgisi noktasında bir sıkıntı var o hesapta. Neden? Çünkü ben kamu-özel iş birliği modelinde belirli bir varsayıma bağlı olarak...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Ben teşekkür ederim.

Sayın milletvekilleri...

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Sayın Bakan, bu KİT'leri sormaya devam edeceğiz, buna bir kelime cevap verseniz.

ARZU ERDEM (İstanbul) - Bir cevap verseniz.

BAŞKAN - Daha maddeler var, ondan sonra devam ederiz sayın milletvekilleri.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bir cevap verebilir miyim Sayın Başkan?

BAŞKAN - Buyurun, peki, bir dakika daha ek süre vereyim size.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Bir de bu KHK'yle mi gelecek Sayın Bakan taşeron işçilere ilişkin?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Arkadaşlar, burada yapacağımız yasal düzenlemenin kapsayacağı kurumlar ve kapsayacağı çalışanlar bakımından gerçekten beklentileri karşılayacak bir çalışma yapıyoruz. İnşallah bir iki gün içerisinde bu konuyla ilgili, sizin ifade ettiğiniz kurumları da kapsayacak şekilde, burada -HDP Grubundan da ifade edildi- kimse merak etmesin, gerçekten geniş toplum kesimlerini ilgilendiren bu konuyla ilgili, geniş toplum kesimlerini memnun edecek, onların haklarını bugünden daha da ileriye götürecek ve kamuda, kamunun genelinde bu meselede çalışanlarımızı son derece mutlu edecek bir düzenlemeyi de hayata geçireceğiz.