Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:43
Tarih:20/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Öncelikle, Sayın Köksal şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili birtakım değerlendirmelerde bulundu. Şeker piyasası hakikaten önemli çünkü içinde şeker pancarı üreticisini, çalışanları ve tüketicileri de ilgilendiren ve aynı zamanda stratejik bir ürünü de kendi içinde barındıran bir sektör. Bu açıdan, bu özelleştirme uygulamasında bütün bu önemli faktörleri bir arada değerlendirerek bu programı yürüteceğiz. Son yıllarda, özellikle şeker fabrikalarında verimliliğin artırılması için gelir artırıcı veya tasarruf sağlayan birtakım çalışmalarımız da oldu. Umuyorum ki bu özelleştirme programı dâhilinde bu uygulamaları da yaparken gerekli istişareleri de zaten yapacağız. Geçici işçiler var şeker fabrikalarında, sürekli işçi kadrosunda çalışanlar var, taşeron firma yanında çalışanlar da var.

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Geçici işçiler kadro bekliyor Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Çalışanlarımızla çok yakın bir diyalog içerisindeyiz, kendilerinin taleplerini bizzat Bakan olarak ben de fabrikaları ziyaret ederek alıyorum. Gerçekten büyük bir gayretle, özveriyle, alın teriyle emek veren arkadaşlar; ben hepsini yürekten tebrik ediyorum. Şeker fabrikalarındaki üretim koşullarının ne olduğunu bizzat fabrikaların içerisinde kendim de gördüm, gerçekten takdirle karşılanması gereken bir gayretleri var. O arkadaşlarla ilgili olmak üzere de zaten bu taşeron düzenlemesi içerisinde bir iyileştirme yapıyoruz. Geçici işçiler bakımından çalışma sürelerini dört ay uzatacak şekilde bir düzenleme yapmış olacağız.

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - On ay olacak Sayın Bakan. Onlar sürekli bir kadro istiyor ama.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Biliyoruz, onları sendikamızla da görüşüyoruz, çok yapıcı bir diyalog anlayışı içerisinde inşallah bu meseleleri de çözeceğiz.

Sayın Tor, Türkiye Varlık Fonu'yla ilgili... Biliyorsunuz, Türkiye Varlık Fonu Başbakanlığa bağlı, sermayesinin yüzde 100'ü Özelleştirme İdaresine ait ve yatırım faaliyetleri de Bakanlar Kurulunun onayına tabi. Bu açıdan, genel anlamda şunu söyleyebilirim: Türkiye Varlık Fonu yatırım programının hazırlanmasıyla ilgili arkadaşlar gerekli çalışmaları yapıyorlar. Diğer taraftan, Varlık Fonu'nun organizasyonel yapısının oluşturulması noktasında da çabaları var. Varlık Fonu'na devredilen kuruluşlarla ilgili de aslında daha önce kamuoyuna da açıklama yapmıştık, Hazine Müsteşarlığının tasarrufunda bulunan bir kısım kamu iktisadi teşekkülleri Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.

Sayın Topal, Hatay'da üzerinde yapı bulunan yerlerin satışıyla ilgili, özellikle o bölgenin hassasiyetlerini dikkate alarak şu an için bir satış planımız söz konusu değil.

Sayın Özdemir, ben aslında bir önceki cevabımda öğretmenlere son on beş yıl içerisinde yapmış olduğumuz ve onların gerçekten refahını artırmış olan artışları söyledim. İnşallah, 2018 yılının başında da toplu sözleşmede hem hizmet kolu itibarıyla öğretmenlere sağlanan ilave imkânlar hem de genel toplu sözleşme kapsamında yapılan zamlarla öğretmenlerimizin refahını daha da artıracağız.

Atamalar konusunda, bizim şu andaki bütçe planlamamıza göre 20 bin öğretmen atamasını 2018 yılında planlamış durumdayız.

Sayın Yalım, Uşak'taki personel konusunda arkadaşlara talimat verdim yani hassas bir konu. Personelle ilgili gerekli desteği, inşallah, bütün illerimizde olduğu gibi burada da yaparız.

Yapılandırmayla ilgili herhangi bir çalışmamız şu an için söz konusu değil.

Bitcoin konusuysa, tabii, son günlerde kamuoyuna çok daha yakından intikal etti. Gerek Merkez Bankası gerek Hazine Müsteşarlığı gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse de Maliye Bakanlığı bu konuyu teknik açıdan şu anda çalışıyorlar, bir noktaya geldiğinde kurumlar arası ortak bir değerlendirmeyi yaparak bu konudaki hem hukuki altyapıyı hem de bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları kamuoyuna yaparız.

Sayın Arslan taşeron çalışanlarla ilgili düzenleme konusunda kendi hassasiyetlerini ifade ettiler. Şu anda yaklaşık 1 milyonun üzerindeki personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi çerçevesinde çalışan insanlarımız var, kardeşlerimiz var. Bunlar bu düzenlemenin bir an önce, yılbaşından önce de çıkmasını istiyorlar. Gerçekten, bu kardeşlerimiz sabah akşam Hükûmetten gelecek müjdeli haberleri bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda gerek çerçeveyi gerekse sağlanacak imkânları kendileri konuşmalarında ifade ettiler, Sayın Başbakanımız ifade ettiler.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakika ek süre vereyim size.

Buyurun.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Şu anda taşeron çalışma konusunda, kamuya geçişle ilgili düzenleme konusunda Çalışma Bakanlığımızla birlikte iki bakanlık yoğun bir şekilde çalışıyor. Hemen hemen çalışmalar teknik olarak tamamlandı, ana parametlerle ilgili kararlar da oluşturuldu. İnşallah, bütün taşeron firma yanında çalışan vatandaşlarımızın bekledikleri ve bir an önce de hayata geçmesini istedikleri bu düzenlemeyi hayata geçireceğiz yılbaşından önce.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.