Konu:Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:43
Tarih:20/12/2017


Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz burada da Genel Kurulumuzu bilgilendireyim.

Sayın Kuşoğlu kendi ifadeleriyle mükellefler arasında farklılık yapılması, vergi denetimi bakımından farklı denetim elemanlarının farklı mükelleflere yönelik ayrı ayrı denetim yapmaları ihtiyacından bahsetti. Ama unutmayın Sayın Kuşoğlu, Vergi Denetim Kurulu bir kurul olmakla birlikte içinde 4 farklı grup var, daha önceki kurulların hiçbirisinde olmayan. Sizin ifade ettiğiniz büyük ölçekli mükelleflerle ilgili denetimleri yapmak üzere ayrı, uzmanlaşmış, standartları belli bir grup başkanlığı var. Yine, daha önce olmadığı hâlde transfer fiyatlama ve uluslararası ticaretle ilgili ayrı bir grup var. Yine, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ayrı bir denetim grubu var. Bir de daha önce hiç olmayan, organize vergi kaçakçılıklarıyla mücadeleyle ilgili grup başkanlıkları var. Yani sizin ifade ettiğiniz uzmanlık ihtiyacını biz tek kutuplu da görmedik, 4 kutuplu gördük.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.