Konu:İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:43
Tarih:20/12/2017


İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Bekaroğlu, anlaşılıyor ki o anda konuşmamı dikkatlice takip etmemişsiniz.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Bak, bir de "Takip etmediniz." diyorsunuz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Varlık Fonu'nu kastederek cümleleri kurmadım. İsterseniz tutanakları getirelim.

BAŞKAN - Evet.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Varlık Barışı Kanunu'ndan bahsettim, Varlık Fonu'ndan bahsetmedim ve "varlık barışı" diye sizin tabir ettiğiniz düzenleme, Komisyonda ve Genel Kurulda görüşülürken devamlı bir şekilde bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia ettiniz. Ben oradaki argümanlarınıza karşılık olarak ve varlık barışı bağlamında konuştum. Onun için, Sayın Bekaroğlu'nun kalkıp hiç bahsetmediğim Türkiye Varlık Fonu'yla ilgili bir meseleyi bu meseleyle bağlamasının... Açık söyleyeyim, anlaşılıyor ki dikkatlice dinlememiş.

Maliye bakanlarını dikkatli dinleyin.