Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:42
Tarih:19/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA İBRAHİM AYDIN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüz yetmiş sekiz yıllık köklü bir teşkilat, şahsımın da otuz yıl hizmet ettiği ve mensubu olmaktan şeref duyduğum Orman Genel Müdürlüğü bütçesi üzerine AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle aziz milletimizi ve Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Orman Genel Müdürlüğünün misyonu, orman ve orman kaynaklarını her türlü tehlikelere karşı korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde ve topluma çok yönlü sürdürülebilir faydalar sağlamak şeklinde yönetmektir.

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi ormanlar bütün insanlığın ortak değeri olup torunlarımıza bırakacağımız müşterek mirasımızdır. Dünyada orman varlığı azalırken ülkemizde ormanların hem alanı hem de ağaç serveti artmaktadır. 2002 yılı rakamlarına göre, 20,8 milyon hektar olan orman varlığımız 2017 yılında 22,3 milyon hektara ulaşmıştır yani 1 milyon 500 bin hektar son on beş yılda yapılan gayretli çalışmalar neticesinde gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı hedefimiz, ülke topraklarının yüzde 30'una yani 23,3 milyon hektara ulaşmaktır. Ağaç servetimiz 2002 yılında 1,2 milyar metreküp iken 2017 yılında 1,6 milyar metreküpe ulaşmıştır. 2003 yılından bugüne kadar 4,9 milyon hektar alanda ağaçlandırma ve rehabilitasyon gerçekleştirilmiş, 4 milyar adet fidan toprakla buluşturulmuştur. Ormancılığımıza yeni anlayış, yalnız ormanlık alanlarda faaliyet gösteren teşkilatımız... 2008 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Millî Ağaçlandırma Seferberliği'yle açık alanlar, kara yol kenarları, okullarımız, hastane, sağlık ocağı ve mezarlıklarımız büyük bir hızla ağaçlandırılmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, orman köylümüzü doğduğu yerde doyurmak, göçlerin önüne geçmek ve odun dışı orman ürünlerinin ülke ekonomisine katkı sağlaması maksadıyla Badem Eylem Planı, Ceviz Eylem Planı, Kestane Eylem Planı, Yabani Zeytin Rehabilitasyon Eylem Planı gibi 38 eylem planıyla ormanlarımızı kırsal kalkınmanın lokomotifi yapıyoruz.

Bugüne kadar arıcılığa ve bal üretimine verdiğimiz destekler sayesinde ülkemiz bal üretiminde dünyada 6'ncı sıradan 2'nci sıraya yükselmiştir. Bugüne kadar 365 adet bal ormanı kurmuşuzdur. Özellikle bu konuda Bakanımız, arıların, arıcıların hamisidir; ona da buradan arıcılar adına çok teşekkür ediyorum.

2015-2019 döneminde 5 Bin Köye 5 Bin Orman Projesi kapsamında gelir getirici tür ağaçlandırması yapılmaktadır. Bugüne kadar 2.863 köye 6 milyon 400 bin gelir getirici tür fidanı dikilmiştir. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." anlayışıyla son on beş yılda orman köylümüze yapmış olduğumuz doğrudan destekler ve ormancılık faaliyetleriyle 14,5 milyar TL gelir sağladık. 33 bin aileye 610 milyon TL süt sığırcılığı, 10.500 aileye 242 milyon TL süt koyunculuğu desteği verilmiştir. Ayrıca, bozuk mera alanlarının rehabilitasyonu ve ormanlarımızın 10 milyon hektarında otlatma planıyla otlatmaya açarak hayvancılığımıza büyük destek verilmektedir. Eski yıllarda "Keçin var suçun var." diye anılırdı ama şu anda otlatma planıyla tüm ormanlarda, yasak olmayan yerlerde otlatılabiliyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; artık, ormanlarımızın tapusu var. 2005 yılından itibaren orman kadastro ve tapu kadastrosunun birlikte çalışmalarıyla 2017 yılı sonu itibarıyla orman kadastrosunun yüzde 99'u tamamlandı. 2019 yılı sonuna kadar da ormanların tapusu tescil edilecektir. Ayrıca, yapmış olduğumuz kanuni düzenlemeyle kangren hâline gelen 2/B meselesini çözdük. Mülkiyet sorunlarını çözerek orman köylümüzle hasım değil, hısım olacağız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Orman Genel Müdürlüğünün orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına gelince: Verilen eğitimler, geliştirilen altyapı faaliyetleri ve teknolojiyle donatılmış sistemlerimiz sayesinde on beş saniye içerisinde yangını tespit edip, on beş dakika içerisinde de havadan, karadan müdahale edebiliyoruz. Bu erken ve etkin mücadeleyle bölgemizde lider ülke olduk. Türkiye'ye göre Yunanistan'da 18, İtalya'da 14, İspanya'da 8 kat fazla orman alanı yanmıştır. Antalya'daki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezinde yangına hassas ülkelerden gelen uzmanlara yangın eğitimi verilmektedir. Ayrıca birçok ülkedeki büyük yangınlara, ihtiyaç duymaları hâlinde, ekiplerimizle destek veriyoruz.

Yanan orman alanlarımıza gelince 1 metrekaresi dahi başka maksatlarla kullanılmamakta ve bu alanlar yıl içerisinde ağaçlandırılmaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın Sayın Aydın.

İBRAHİM AYDIN (Devamla) - Teşekkür ediyorum.

Bu mücadeleyi veren kulecisinden yangın işçisine, operatöründen pilotuna, memurundan mühendisine tüm çalışanlara teşekkür ediyor, yangınla mücadelede bugüne kadar şehit olan 114 kardeşimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Yine, tabii, bizi izleyen geçici işçilerimiz, onlara... Nasıl 2007 yılında 13 bini aşkın işçimize kadro geldiyse inşallah önümüzdeki günlerde çalışmalarla geriye kalan 8.500 işçi de kadroya, sürekli işçilik kapsamına alınacaktır.

Bir orman mühendisi ve ormancı milletvekili olarak emeği geçenlere tüm arkadaşlarım adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

2018 yılı bütçesinin milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, selam ve saygılarımı sunarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)