Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:41
Tarih:18/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sorum Sayın Millî Eğitim Bakanına: Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan "Yunanistan Hükûmetinden Batı Trakya Türkleri için AİHM kararlarının uygulanmasını bekliyoruz." dedi, biz de aynen söz konusu kararların uygulanmasını istiyoruz. Ancak, AİHM 2014 yılında eğitimde zorunlu din ve ahlak kültürü derslerine karşı açılan davada zorunlu din dersi uygulamasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin eğitim hakkıyla ilgili maddesinin ihlali olduğuna hükmetmişti. Mahkeme, kararda, Türk hükûmetinden, zaman geçirmeden öğrencilerin zorunlu din ve ahlak kültürü derslerinden muaf tutulmalarını da sağlayacak yeni bir sisteme geçmesini talep etmişti. Hükûmetiniz AİHM kararlarını neden uygulamamaktadır, bir projesi var mı bu konuda Sayın Bakanım?

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan.