Konu:Millî Eğitim Bakanından, Çocukların Cemaatlere, Tarikatlara Teslim Edilmemesini Rica Ettiğine Ve Roman Çocukların Okula Erişimlerinde Yaşanan Sıkıntıların Çözümü İçin Bir Çalışma Olup Olmadığını Öğrenmek İstediğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:41
Tarih:18/12/2017


Millî Eğitim Bakanından, çocukların cemaatlere, tarikatlara teslim edilmemesini rica ettiğine ve Roman çocukların okula erişimlerinde yaşanan sıkıntıların çözümü için bir çalışma olup olmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Sayın Bakanım, hepimizin evlatları var bu ülkede, bütün çocuklar bizim ülkemizin çocukları ve evlatları. Bu kadar güzel çalışmalar yapılmış ama Aladağ'da yanan çocukları kurtaramadık. Tarikatlara teslim ettiğimiz çocukların maalesef bu eğitim dünyasında diri diri, canlı canlı yanmasına sebep olduk; hepimiz sorumluyuz, Millî Eğitim Bakanlığı sorumlu. Çocuklarımızı lütfen tarikatların ellerine teslim etmeyiniz. Çocuklarımızı devletimizin bütçesi içerisinde pay ayrılan yurtlarda barındıralım lütfen. Tarikatlara, cemaatlere bu çocuklarımızı teslim etmeyelim. Sizden iki ricam var, birincisi bu.

İkincisi: 2011'de Roman çocukların eğitime entegrasyonu kapsamında eğitim çalıştayı yapıldı dönemin Bakanıyla birlikte ama ondan sonra hiç ses seda çıkmadı. Roman çocukları okula gidemiyor, okula erişimlerinde ciddi sıkıntılar var. Bu konuyla ilgili bu yıl acaba Bakanlığımız bir plan, bir program yaptı mı?

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Purçu.