Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 6'ncı Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:40
Tarih:17/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 6'ncı Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Sağlık Bakanına soruyorum: Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesine ilişkin 5283 sayılı Kanun gereği, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait olan ve rayiç bedeli karşılığında devredilmesi öngörülen 370 adet sağlık tesisinin bedeli niçin henüz ödenmedi? Bunun, SSK'nın yani bugünkü SGK'nın finans dengesini olumsuz bir şekilde etkilediği belirtilmektedir.

Ayrıca, İçişleri Bakanına soruyorum: Malatya'da evleri işaretlenen Alevi yurttaşlarımıza karşı yapılan bu provokasyonla ilgili işlemin safahatını öğrenmek istedim. Hâlâ cevap vermedi ve dönmedi, buradan cevap bekliyorum.

Ayrıca, yatak başı olmak üzere şehir hastanelerinin maliyeti neden kamuoyuyla paylaşılamamaktadır? Kurumun bu konuda yaklaşık maliyet hesabı yok mudur?

Ayrıca, az önce yine kürsüden Sayın Bakan...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)