Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 6'ncı Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:40
Tarih:17/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 6'ncı Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET İLKER ÇİTİL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesi üzerine AK PARTİ Grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce, Amerika Birleşik Devletleri Başkanının Kudüs için almış olduğu hukuksuz karar, bizler için yok hükmündedir diyorum. Ve Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar için kutsal bir şehir ve 3 dinin de kutsal merkezi olan Kudüs hâlen Müslümanlarındır. Bu karar, bizim için hukuksuz bir karardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve destekçilerinin bundan sonraki süreçte de olabilecek bu tür davranışlarına karşı, tüm İslam ülkeleri olarak toplu bir şekilde düşüncelerimizi, tepkilerimizi de dile getirmek durumunda olduğumuzu, bunu da layıkıyla ve en güçlü bir şekilde yapacağımızı buradan ifade etmek istiyorum.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 13 Aralık 2017 tarihinde dünyanın başkenti İstanbul'da bir araya gelen 49 Müslüman ülke tarafından Kudüs Filistin'in başkenti olarak ilan edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya seslendiği gibi, Müslümanlar asla çaresiz değildir, güçsüz değildir, iman varsa her zaman imkân da vardır. İnanç, sabır, azim ve mücadele olduğu sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.

Bu vesileyle Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuz gibi, bugün de yanlarında olduğumuzu ayrıca ifade etmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, bulaşıcı hastalıklarla örgütlü mücadele ülkemizde 1800'lü yıllarda çalışılmaya başlanmıştır. II. Mahmut'un emriyle karantina için ilk defa bir Meclis yani "Meclis-i Tahaffuz" adı altında bir Meclis toplanmış, 1838 yılında göreve başlamış ve kurulduğu günden bu yana da çeşitli isimler alan Genel Müdürlüğümüz 1924 yılında Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ismini almıştır. İstanbul'da bulunan Genel Müdürlüğümüz Sultan Mahmut Köşkü olarak adlandırılan binada hizmet vermeye devam etmektedir.

Değerli milletvekilleri, Sağlık Bakanlığımızın dünyaya açılan penceresi olan Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü uluslararası önemi haiz, halk sağlığı risklerinin ülkemize girmesini önlemek amacıyla uluslararası giriş noktalarında gerekli her türlü sağlık tedbirlerini almak, halk sağlığını etkileyecek etkenlere karşı alınacak kontrol önlemlerini belirlemek ve uygulamakla görevlidir. Ulusal ve uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelerden kaynaklanan yetkileri kullanarak görevlerini yerine getiren ve Osmanlı'dan bu yana kadar yaklaşık iki asırdır kesintisiz hizmet vermekte olan kurumumuz geçtiğimiz yıllardaki ve günümüzdeki küresel salgın hastalıklarda uygulanan acil müdahalelerle ülkemizin önemli bir kuruluşu olduğunu ortaya koymuştur ve koymaktadır.

Değerli milletvekilleri, kurumumuz; sağlık denetimleri, seyahat sağlığı hizmetleri, tele sağlık hizmetleri, gemi adamları sağlık işlemleriyle ilgili hizmetleri yerine getirmektedir. 2017 yılında kurumumuz tarafından 33.237 gemiye serbest pratika, 33.197 gemiye patenta verilmiş, ayrıca 3.112 gemiye de sağlık sertifikaları düzenlenmiştir. Seyahat sağlığı hizmetleri kapsamında da yurt dışına seyahat edenlere karşılaşılabilecek risklerle ilgili bilgilendirme yapılmış, 44.785 kişiye seyahat sağlığı hizmeti verilmiştir. 22.294 sarıhumma, 11.129 tifo aşılaması, 18.118 kişiye sıtmadan korunmaları için kemoprofilaksi yapılmıştır. 2017 yılında tele sağlık hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslararası sularda 1.247 vakaya uzaktan sağlık danışmanlığı hizmeti de verilmiştir. Gemi adamları sağlık işlemleriyle ilgili hizmetler kapsamında 42.590 kişiye de gemi adamı sağlık sertifikası düzenlenmiştir. Görev alanıyla alakalı olarak da Türk limanları arasında seyreden, yabancı ülke limanlarından Türk limanlarına gelen ve Türk boğazlarından transit geçen gemilerden uluslararası ve ulusal mevzuata dayanılarak sağlık resmî gelirleri de elde edilmektedir. Bu gelirlerden ülke altyapısına sağlık katkısı sağlaması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kamu hastanelerine de tıbbi cihazlar için alım yapılmaktadır.

Değerli milletvekilleri, AK PARTİ hükûmetleri olarak milletimizin bizi iktidara taşıdığı günden bu yana sağlık politikalarında yapmış olduğumuz çalışma ve köklü düzenlemelerin temelinde "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." anlayışı vardır. İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla tüm risklerle mücadele etmek, yaşam kalitesini yükseltmek amacımızdır.

Bu duygu ve düşüncelerle 2018 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyor, tüm heyetinizi ve ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Tüm sağlık emekçilerimize, bakanlarımıza, Recep Tayyip Erdoğan'a, bizi politikalarıyla yönlendiren reisimize teşekkür ediyor, sıhhatli, hayırlı uzun ömürler diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)