Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 6'ncı Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:40
Tarih:17/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 6'ncı Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA CELİL GÖÇER (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gazi Meclisimizi ve milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar öncelikle sizlere sağlık ve afiyet diliyorum, Allah hiçbirinizin ağzının tadını bozmasın.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Amin.

CELİL GÖÇER (Devamla) - Bu temenni Anadolu irfanının dillendirdiği çok güzel bir duadır. Ağız tadı, sağlığın ve yaşam kalitesinin bir göstergesidir aslında. Şimdi, en son nezle ya da grip olduğunuz bir günü hatırlayın, yediğinizin, içtiğinizin tadını alamazsınız. Bir hekim olarak takip ettiğim hastalarda, özellikle malin hastalarda "Hocam içtiğim bir bardak suyun tadını alsam her şeyimi verirdim." diyen çok hastamı gördüm. O yüzden bu duayı çok önemsiyorum.

Değerli arkadaşlar, AK PARTİ Hükûmetleriyle beraber Türkiye'ye ağız tadı geldi. Değerli arkadaşlar, önceden millete efendilik yapan, tepeden bakan zihniyet yerine millete hizmet eden zihniyet hâkim oldu.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - O 150 bin lira maaş alan milletvekilleri...

CELİL GÖÇER (Devamla) - Sağlık hizmetlerinde de aynı şekilde milletin ağzının tadının bozulmaması için çalışıyoruz. AK PARTİ, devleti, Hükûmeti; geçmişiyle, tarihiyle, geleneğiyle barıştırdı. Daha önceden geleneğe, tarihe ön yargı gözlükleriyle bakıyorduk ama şimdi aynen Goethe'nin ifadesinde olduğu gibi "3 bin yılık tarihine hâkim olmayan, 3 bin yıllık hesap yapamayan bir insan günübirlik yaşar." dediği gibi Anadolu'da binlerce yıldır oluşan irfanı AK PARTİ değerlendirdi ve sağlıkta da aynı şekilde bu irfanı, bu kültürü, bu tecrübeyi geleceğe taşımaya çaba sarf etmektedir. Buradan hareketle diyoruz ki: Anadolu'da yaşamış olan Galen de bizimdir, İbni Sina da bizimdir. O yüzden koruyucu sağlık hizmetlerinde değerli arkadaşlar -ki sağlığın esası koruyucu sağlıktır- hekimliğin esası hastalandırmamaktır. Bu anlamda, milletimizin koruyucu sağlık hizmetlerinde geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın uygulamalarından da faydalanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır değerli arkadaşlar. Bütün dünyada bu böyledir.

Şimdi, AK PARTİ'mizin hükûmetleri sağlık tesislerinde, alt yapıda çok önemli iyileştirmeler yaptı. Bundan sonraki sağlık politikalarımızın esası, ana felsefesi koruyucu hekimliktir. Şehir hastanelerini ve sağlık göstergelerini değerli arkadaşlarım benden önce ifade ettiler ama değerli arkadaşlar, biz bu ülkenin çocuklarını sağlıklı bir şekilde geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bakın, çok önemli göstergeler var bebek ölüm hızında, anne ölüm hızında; ambulans sayımızda, yoğun bakım yatak sayılarımızda, nitelikli yatak sayılarımızda çok önemli artışlar var. Bunlar hiç kimsenin, özellikle benden sonra da konuşacak muhalefetten değerli hekim arkadaşlarımızın, bilim insanlarının göz ardı edemeyecekleri gerçekler ama değerli arkadaşlar, öncelikle bu olumlu rakamların yanında biz olumsuz olanları da görüyoruz. Bakın, mesela obezite artıyor, diyabet artıyor ama bu, bütün dünyada artıyor değerli arkadaşlar, yüzde 30'a varan bir obezite, yüzde 12 civarında bir diyabet var. Buradan bir hekim olarak, aynı zamanda, değerli vatandaşlarıma ve siz değerli arkadaşlarıma gıda tüketirken, gıda alırken üzerindeki ambalajlara dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyorum.

Halk Sağlığı Kurumumuz, şimdiki adıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz sağlıklı yaşam, hareketli yaşam, tuz kısıtlama, diyabet kontrol programlarıyla çok önemli başarılara imza attılar. Bundan sonra da hedefimiz, bu ülkenin çocuklarının sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınmasıdır değerli arkadaşlar. Çünkü bizim siyasetimiz, politikamız insan odaklıdır. İnsanı güçlendirirsek, insanın sağlığını tahkim edersek ve hastalandırmaz isek eğer, en büyük gücümüz sermayemiz olan insanımızı, çocuklarımızı geleceğe sağlıklı bir şekilde taşımış olacağız diye düşünüyorum.

Değerli arkadaşlar, şu ana kadar Hükûmetlerimizde görev yapan değerli bakanlarımıza, çok kıymetli bürokratlarımıza ve çok fedakâr sağlık çalışanlarımıza, hepsine bu başarıdan dolayı teşekkürlerimi bir borç biliyorum.

2018 yılı bütçemizin bereketli olmasını, hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Saygılarımı sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)