Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 6'ncı Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:40
Tarih:17/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 6'ncı Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ŞAHİN TİN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ekonomi Bakanlığımızın bütçesi üzerine AK PARTİ Grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.

AK PARTİ olarak on beş yılda ekonomi alanında uygulamaya koyduğumuz doğru ve sürdürülebilir politikalar sayesinde ekonomide tarihî başarılara imza attık. İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana ulaşımdan sağlığa, eğitimden enerjiye, sanayiden tarıma kadar her alanda hizmet destanları yazdık. Ayrıca bilişim, AR-GE, savunma sanayisi ve otomotiv gibi birçok yenilikçi alanda reformlar gerçekleştirdik. 15 Temmuz hain darbe girişimi başta olmak üzere ülkemize ve ekonomimize yapılan birçok saldırılara rağmen ekonomide millî bir yükseliş ortaya koyduk.

Değerli milletvekilleri, iktidara geldiğimiz 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı 2016 yıllında 4 kat artırarak 143 milyar dolara ulaştırdık.

ERHAN USTA (Samsun) - İthalatı ne yaptınız?

ŞAHİN TİN (Devamla) - 2017 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla ihracatımız yıllık bazda 156 milyar dolara ulaştı. 2017 yılı sonu itibarıyla da 160 milyar doları aşarak ihracatta tarihî bir rekora daha imza atmış olacağız. Yaşanan küresel krize rağmen son yedi yılda 6,6 milyonluk ilave bir istihdam ile dünya rekoru kırdık. Ekonomimiz 2003-2016 yılları arasında ortalama 5,6 büyüdü. 2017 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamına göre yüzde 11,1'lik büyüme oranıyla dünya ekonomisinde bir numara olduk. Özellikle imalat sanayisinde kapasite kullanım oranımızı son dokuz yılın en yüksek seviyesine, yüzde 80'lere kadar yükselttik. Bu da 2018 yılında da özel sektörün yatırımları ve ekonomik büyümemizi artırarak devam edeceğini göstermektedir.

Seçim bölgem olan Denizli'miz sanayisiyle büyüyen, gelişen, emek ve iş üreten, istihdam sağlayan örnek şehirlerimizden bir tanesidir. Denizli ilimiz 2002 yılında 680 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken bugün dünyanın 170 ülkesine 2,4 milyar doları aşan bir ihracat gerçekleştirmektedir. İhracatçılarımızı ve yatırımcılarımızı her zaman destekledik, Eximbank, KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu gibi kuruluşlarımız aracılığıyla sağlanan destekler başta olmak üzere. Uygulanan vergi indirimleri ve prim ertelemeleri gibi teşvikler sayesinde üretim, istihdam ve yatırım kapasitemizi kararlı bir şekilde artırıyoruz.

Değerli milletvekilleri, bu işler öyle kolay olmuyor. Cumhurbaşkanımızın tüm yurt dışı seyahatlerinde iş adamlarını yanında götürüp yeni iş bağlantıları yapmalarına imkân sağlamasıyla oluyor. Masa başından yönetimle değil, sahada çözüm ve karar mekanizmasını çalıştırarak mümkün oluyor, bürokrasiyi azaltmakla mümkün oluyor. Ekonominin başına sektörün içinde yoğrulmuş, Anadolu esnafının, üreticinin, sanayicinin ve ihracatçının derdini bilen, dünya ekonomisine hâkim, yerli bir Ekonomi Bakanıyla oluyor; Amerika'dan ithal bakanlarla, IMF'li Cottarelli'lerle bu işler olmuyor. Medeniyetimizin bize mirası olan değerlerimizi her ne pahasına olursa olsun ayakta tutmak için gece gündüz demeden gayret eden, İslam coğrafyasındaki mazlumların tek umudu olan Filistin'in başkenti Doğu Kudüs olsun diye haykıran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın millî ve yerli gayretleri sayesinde oluyor. Dış güçlerle bir olup milletimizin geleceğine saldıranlar iftiralarla ülkemizi karanlığa götüremeyecekleri iyi bilmelidir. Artık bu milletin değerlerine laf söz etmeyi bırakın, hainlik sokağından çıkın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın bu gemiyi asla batıramayacaksınız, bu aziz millet buna asla izin vermeyecek. (AK PARTİ ve Komisyon sıralarından alkışlar)

Bu düşüncelerle Ekonomi Bakanlığımızın 2018 yılı bütçesinin hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen başta Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci olmak üzere tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyor, saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ ve Komisyon sıralarından alkışlar)