Konu:Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:39
Tarih:16/12/2017


Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MARKAR ESEYAN (İstanbul) - Sayın Başkan, ben Sayın Tezcan'dan sadece çok açık olan bir hakarete karşı bir özür beklemiştim bir Türkiye Cumhuriyeti Hristiyan vatandaşı olarak ama mugalata yaptı, özürden kaçtı. Bu bir özür değildir.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - "Affedersin, Ermeni" ne oldu? "Affedersin, Ermeni" ne oldu? Ona niye cevap vermiyorsun!

MARKAR ESEYAN (İstanbul) - Dolayısıyla, kendi bağımsız sözleriyle, Sayın Soylu'nun dışında -onun kastetmediğini, biz biliyoruz- onun dışında kullandığı, sanki zangoçluk ayıplı bir işin bir parçasıymış gibi, böyle bir benzetme yaparak... Bu, bir kinaye değildir, teşbih değildir, doğrudan hakarettir. Gerçekten topu taca atarak özür dilememiştir. Ben şahsen reddediyorum; bu bir özür değildir, bu mugalatadır. Protesto ediyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.