Konu:Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın beşinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:39
Tarih:16/12/2017


Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın beşinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MARKAR ESEYAN (İstanbul) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Sayın Tezcan, konuşmasında, özellikle pek çok itiraz edilecek şey söyledi ama herhâlde arka planındaki Hristiyan vatandaşlarla Hristiyanlık kavramının ne kadar olumsuz olduğunu gösteren işte "papaz" gibi, "zangoç" gibi, "kilise" gibi...

ENGİN ALTAY (İstanbul) - İçişleri Bakanınız söyledi, senin İçişleri Bakanın.

BÜLENT TEZCAN (Aydın) - Benim sözüm değil ya, benim sözüm değil!

MARKAR ESEYAN (İstanbul) - İtiraz etmeyin.

Hristiyanlıkla ilgili önemli değerleri bir hakaret ve ön yargılı bir itham olarak kullandı.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) - Onu Soylu'ya sor, Soylu'ya.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Onu Soylu söyledi, Soylu.

MARKAR ESEYAN (İstanbul) - Ben bir Hristiyan vatandaşı olarak bunu şiddetle kınıyorum ve özür talep ediyorum. Lütfen... (AK PARTİ sıralarından alkışlar, "Özür dile!" sesleri)