Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 3'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:37
Tarih:14/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 3'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Sayın Başkan, şimdi, tabii şuradan gireyim, ucuz mu, değil mi, kimin listesi, kimin değil, kime neyi inandıracağız onu da bilmiyorum ama Avrupa Birliğinden bahsediyorsak Avrupa Birliğinin en muteber kurumu EUROSTAT, Avrupa Birliği İstatistik Enstitüsünün yayınladığı raporlara bakacağız. Şimdi, bu raporlara baktığımızda, internet sitesinden bugün sabah aldığımız printlere baktığımızda, Türkiye 28 Avrupa Birliği ülkesi içerisinde doğal gazda, hem konutta hem sanayide birinci, Türkiye elektrikte, sanayide birinci, konutta da ikinci ülke. Tabii ki en ucuz, Türkiye en ucuz ülke.

Şimdi, "Bu, sanayiye yansıyor mu?" Yani şimdi bunu da araştırmadan söylemek ilginç. Türkiye üçüncü çeyrek sanayi rakamı 2011'den sonra en büyük rekoru kırdı. Ekim ayı sanayi üretim rakamı tüm zamanların rekorunu kırdı ve bunları müteakip Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 11,1'le dünya rekoru kırdı. Şimdi, bu noktada ekim ayı rakamları da gösteriyor ki bize Allah'ın izniyle son çeyrekte de sanayinin, enerjinin maliyet noktasında rekabetçi olması ve sanayiye destek olması noktasında doğal gazın, dördüncü çeyrekte de inşallah rekor bir büyümemiz geliyor. Demek ki rakamlar yalan söylemiyor. Asgari ücret içindeki payı -hemen bu raporda bunları dağıttım- 1 Ocak 2002 itibarıyla Türkiye'de asgari ücret içerisindeki elektrik tüketimi, bir evdeki 200 kilovatsaatlik elektrik tüketiminin payı yüzde 20,1. 1 Ocak 2017 yılı itibarıyla bir ailenin ortalama 200 kilovatlık tüketiminin asgari ücret içindeki payı yüzde 20,1'den 5,9'a düşmüş AK PARTİ iktidarında.

Doğal gaza bakalım: 1 Ocak 2002 itibarıyla Türkiye'de bir ailenin ortalama 125 metreküplük tüketimi, asgari ücret içerisindeki doğal gaz fiyatının ağırlığı yüzde 32,2 iken 1 Ocak 2017 itibarıyla bu rakam yüzde 9,8'e düşmüş. Daha çok çalışacağız, inşallah, bu oranı daha da düşüreceğiz, Türkiye ekonomisine katkı olması açısından bunu da ileriye taşıyacağız.

Fahrettin Oğuz Bey Kahramanmaraş A-B Santrali baca gazıyla ilgili sordu. Biliyorsunuz, A Santrali kapalı, B Santralinin baca gazı arıtması mevcut. Doğal gaz anlamında, ilçeye doğal gazı bağladık, santrali de bağlanmak üzere geliyor. O konuyu da merak etmeyin, birkaç hafta içerisinde o da bitiyor. Onun dışında, şuraya dikkat etmek istiyorum.

On saniyem kaldı ama Sayın Başkan, bize bir dakika verirsiniz.

Ben, şimdi konuşmamda "Yerli, millî." dedim. Şimdi "Yerli, millî." deyip bir refleks veriyorsak bir gocunma unsuru oluşturur bu. Şimdi buraya baktım, bir gocunma yok; bir de bakıyoruz, başka yerden bir gocunma var. Şimdi, demin Bakanımız dedi ki: "Yerli İHA." Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projelerinden, en önemli projelerinden biri. Bunu bir de kime karşı kullanıyoruz? Terörizme karşı, terörle mücadeleye, ülkemizi bölmeye çalışanlara karşı.

Şimdi, yerli, millî İHA'lar; yine birileri gocunuyor. Bakın, arkadaşlar, demin şunu anlatmaya çalıştım: Türkiye, kapısında büyük bir savaşla karşı karşıya. Kendi savaşı değil, cumhuriyet tarihimizin geçtiğimiz yüzyıl nasıl bir Kurtuluş Savaşı varsa bölgede bununla karşı karşıya.

MUSA ÇAM (İzmir) - Siz karıştırdınız ortalığı, siz karıştırdınız.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Yerli ve millî duruş noktasında, 15 Temmuzdan sonra nasıl bu millet yekvücut olarak bu sürecin karşısındaysa bu Meclis de, bu çatı da, tüm bireyler de bu noktada birlik içerisinde olmak durumundadır. Ben buna inanır, bunu söylerim ama Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti devletine... Çünkü "devletçilik" diyeceğiz, "milliyetçilik" diyeceğiz, "cumhuriyetçilik" diyeceğiz, "halkçılık" diyeceğiz çünkü devletimizin yanında duracağız. 17-25; kim yapmış ki bu operasyonu... Bugün, dört sene sonra hangi ülkenin arkasından kim operasyon çekiyor, kim şak şaklıyorsa emin olun 80 milyon bu tiyatroyu izliyor ve görüyor.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Görüyor, görüyor.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Devletimizin yanında yer alacağız. Türkiye'ye kim ihanet ediyor, kim operasyon çekiyor, bunun farkında olacağız.

Ha "yerli ve millî" dediğimizde de, o zaman bakacağız kim gocunuyor, kim gocunmuyor? Elhamdülillah, Türkiye Cumhuriyeti devleti yanlış bir şey yemedi ki karnı ağrısın.

ALİ HAYDAR HAKVERDİ (Ankara) - Devlet yemez, devlet yemez; iktidar yiyebilir.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Her zaman şunu söylüyoruz: Bu ülke, bu iktidar, Allah'ın izniyle bu coğrafyadaki bütün bu kıyamet senaryolarına rağmen her zamankinden daha güçlü adımlarla yarına ilerleyecek inşallah.

Milletimiz şundan emin olsun: On beş yıldır bu iktidar, bu Cumhurbaşkanı, bu ülkenin başında; Başkumandanıyla nasıl büyük bir mücadele verdiyse kefeni cebinde, bundan sonra da verecek. Dünyanın dört bir tarafına da buradan seslenerek söylüyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) - Türkiye'yi kötü yönetmezseniz kimse operasyon çekemez Sayın Bakan Türkiye'ye. Türkiye'yi kötü yönetiyorsunuz.

ŞAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) - Niye gocunuyorsun, niye?

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanlar.