Konu:75 yaşındaki Kezban Saçılık'a Yüksel Caddesi'nde polisler tarafından yapılan muameleye ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:37
Tarih:14/12/2017


75 yaşındaki Kezban Saçılık'a Yüksel Caddesi'nde polisler tarafından yapılan muameleye ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın hatibin az önce söylediği sorunların tamamı bugün hastanelerde yine yaşanıyor, onunla ilgili bir şey söylemeyeceğim ama esas dikkat çekmek istediğim nokta şu: KHK'yle işine son verilen Veli Saçılık'ın kolu 1999'da yaşanan cezaevi operasyonlarında koparıldı. O gün annesi, oğlunu ve oğlunun kolunu ararken polisler tarafından yerlerde sürüklendi; üstündeki etek çıkarıldığı için o günden bugüne etek giyemiyor ve pantolonla dolaşıyor; büyük bir travma yaşıyor. Bugün Kezban ana, tıpkı 1999'da olduğu gibi oğlunun peşinden koşarken yine polisler tarafından Yüksel Caddesi'nde yerlerde sürüklendi, gözlüğü kırıldı ve gözlüğü kırıldığı için de yüzü yaralandı. Şurada da kameraya göstereyim.

Lütfen, Yüksel Caddesi'ndeki bu eziyete, bu işkenceye artık son verin. 75 yaşındaki bir anneyi yerlerde sürüklemek hiç kimseye yakışmıyor, hepimizin vicdanlarını yakıyor. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yarkadaş.