Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 3'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:37
Tarih:14/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 3'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2018 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının faaliyetleri hakkında konuşma yapmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.

Türkiye olarak artık gündem belirleyen, kendi eksenini oluşturan, dünya siyasetine yön veren bir ülke konumundayız. Geçen hafta Kudüs konusunda siz değerli milletvekillerimizle tek ses, tek yürek olarak imzaladığımız metnin akabinde dün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle İslam İşbirliği Teşkilatının sergilediği duruş ve açıklanan son derece önemli kararlar, sadece milletimizin değil, uluslararası hukuka saygılı, mazlum ve mağdur coğrafyaların yanında yer alan tüm milletlerin göğsünü kabartmış, umut ışığı olmuştur.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son on beş yılda sosyal devlet uygulamalarında da âdeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Bakanlık olarak zamanın ruhunu yakalayan, dönüşümü esas alan bir yaklaşımla yeni hizmet modelleri geliştirmeye ve ortaya çıkan yeni sosyal ihtiyaçlara yönelik çözümler üretmeye önem veriyoruz.

Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne hazırlanırken mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerinin aile ortamında yaşamalarıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu amaçla çocuklarımızı kuruluş bakımına almadan önce öncelikle sosyal ve ekonomik desteklerden yararlandırıyoruz. Böylece çocukların kendi ailelerinden kopmalarının önüne geçiyoruz.

Bu kapsamda şu an tam 107.127 çocuğumuz için ailelerini ve çocuklarımızı madden ve manevi olarak destekliyoruz. Yine, kuruluş bakımı altındaki çocuklarımızın aile ortamı içinde yetişmeleri için koruyucu aile uygulamamıza son derece önem veriyoruz. Bugün 5.564 çocuğumuz koruyucu aile yanında yaşıyor ve sıcak bir yuvanın tadını çıkarıyor. Sadece 2017 yılında 1.053 çocuğumuzu koruyucu aileye kavuşturduk.

Gururla söylüyorum ki bu yıl çocuk hizmetleri alanında çok önemli, tarihî bir dönüşümü gerçekleştirdik. Ülke genelinde koğuş tipi hizmet veren çocuk yuvalarımız ve çocuk yetiştirme yurtları dönemini tamamıyla kapattık, dönüştürdük. Buralardaki çocuklarımızın tamamını ev tipi modelimizle buluşturduk. Korumamız altında bulunan 14.032 çocuğumuz artık ev sıcaklığını hissederek daha özel bir bakımla yaşamlarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz haziran ayında, sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Bunun için 111 mobil ekip kurduk ve uygulamanın dört ayında 5.069 çocuğumuza ulaştık ve destek verdik.

Yine, yayın hizmetlerinde RTÜK'le iş birliği içerisinde aile ve çocuk dostu yapım ve dizilerin teşvik edilmesi uygulamasını da ocak ayı itibarıyla başlatıyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kadının güçlü olduğu bir ülkede aile ve toplum da güçlü olur. Bundan hareketle, Bakanlık olarak çalışmalarımızda güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadının güçlenmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele konularında hazırladığımız üç eksenli eylem planlarını hassasiyetle uyguluyoruz. 2018-2023 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı 2018 Ocak itibarıyla uygulamaya koyuyoruz. Kadınların güçlendirilmesine yönelik bu strateji belgemiz, eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarında kadınların sayısının artırılması, medya ve göç olmak üzere altı ana başlıkta düzenlendi. Bakanlık olarak kadına yönelik öncelikli çalışma alanlarımız, kadınlarımızın iş gücüne katılımının artırılması, kadın istihdamının artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesidir. Bu amaçla, kadının iş ve aile yaşamının uyumlu hâle getirilmesi amacıyla önemli düzenlemeler yaptık. Çalışan kadınların hamilelik, doğum ve süt izinlerinin kullanımına yönelik esnek çalışma modelini getirdik. Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerinin derece, kademe ilerlemesinde değerlendirilmesini sağladık.

Kadın istihdamı kapsamında yaptığımız çalışmalarla, 2005 yılında yüzde 23 olan kadınların iş gücüne katılım oranını bugün yüzde 34'lere yükselttik. Evet, bu da yetmez diyoruz; 2023 hedefimiz doğrultusunda, iş gücüne katılım oranını yüzde 41'e çıkartmak üzere durmadan çalışıyoruz.

Diğer yandan, son on yıl içinde ülkemizde istihdamını sağladığımız 6,5 milyon kişinin 3 milyonunu kadınlar oluşturmakta. Bu da yüzde 50'ye yakın bir oran. Sonuçta, bu sayede kadın istihdam oranımızı da yüzde 20'lerden 29,1'lere çıkarttık. Yılların açığını kapatma yolunda hızla ilerliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız bugün kadın istihdamını destekleyecek yeni bir programın da müjdesini verdi. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek iş başı eğitim programlarına ve mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların 2-5 yaş arasındaki çocukları için aylık 400 lira bakım desteği İŞKUR tarafından 2018 yılında verilmeye başlanacak. Bu da kadınlarımız için hayırlı olsun diyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Diğer yandan, ülkemizde kadın girişimciliğini teşvik ediyoruz. Kadınlarımıza girişimci olmaları hâlinde pozitif destek veriyoruz. Bu çerçevede birçok program uyguluyoruz. Bunlardan biri olan mikro kredi programımızla 2017 yılı itibarıyla 160 bin kadınımıza ulaştık. Evet, kendilerine yaklaşık 700 milyon liralık finans desteği sağladık. Bakanlık olarak, kadının güçlenmesine yönelik bütün üst politika belgelerimizde de kadın girişimciliğinin desteklenmesine ayrı bir önem verdiğimizin de bir kez daha altını çizmek istiyorum.

Bu yıl da -sevindirici bir haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum- kadın girişimci sayımız, bir önceki yıla kıyasla yüzde 18 oranında artmış durumda. Bu gelişmenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu konuda uyguladığımız politikalarla ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu da bu gelişmenin gösterdiğine inanıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; memnuniyetle ifade etmeliyim ki son on beş yılda özellikle kız çocuklarımızın okullaşma oranlarında çok önemli gelişmelere hep birlikte şahitlik ettik. Kızlarımızın ortaöğretimde net okullaşma oranını son on beş yılda yüzde 44'lerden yüzde 82,4'e yükselttik. Yükseköğretimde kızlarımızın oranını tam 3,3 kat artırdık ve bu oranı yüzde 44,4'e ulaştırdık, 2002'de bu oran sadece yüzde 13,5'tu; bunun da altını çizmemiz gerektiğine inanıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Eğitim alanında elde ettiğimiz başarılar erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadelemizde de bize çok büyük destek oluyor. Son on beş yılda, 10-16 yaş grubunda evlenen kız çocuklarımızın toplam evlilikler içindeki oranı yüzde 8,1'den yüzde 4,6'ya gerilemiş durumda ancak bu düşüşü de asla yeterli bulmadığımızın altını çizmek istiyorum ve ülke ortalamasının üzerindeki 8 il için özel bir pilot çalışma başlattığımızı da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Hatay müftüsüne de bir lafınız olacak mı Sayın Bakan?

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - Hedefimiz, erken yaşta ve zorla evlilikleri tamamen önlemektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kadına şiddet insanlığa ihanettir. Medeniyet değerlerimizde asla şiddete yer yoktur. Biz, şiddete karşı mücadelemizi şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Şiddet, sebebi ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin asla mazur gösterilemez. 2012 yılında çıkardığımız Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ülkemizde şiddete uğrayan kadınlar için tarihî bir adımdır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde eğitim ve farkındalık çalışmalarının çok önemli olduğuna inanıyoruz; bu konuda yüz binlerce kamu görevlisine, kolluk kuvvetlerimize, ağırlıklı olarak erkeklere eğitimler veriyoruz. Bakanlık olarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi, koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının etkin olarak uygulanması amacıyla şiddet önleme ve izleme merkezlerimizde, konukevlerimizde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz. Şu an 68 ilde bulunan şiddet önleme ve izleme merkezlerimizi yakın zamanda 81 ilimize de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ülke genelinde 102'si Bakanlığımıza ait olmak üzere 137 kadın konukevinde şiddet mağduru kadınlara ve beraberindeki çocuklara hizmet veriyoruz ve 3.500 kapasiteyle bu hizmetimizi sürdürüyoruz.

Şiddetle mücadelede bilgi ve iletişim teknolojilerinde de faydalanıyoruz. Elektronik izleme sistemiyle takip uygulamasını haziran ayı itibarıyla 6 pilot ilde hayata geçirdik ve çok olumlu geri dönüşler aldığımızı ifade etmek istiyorum.

Yine, Bakanlığımız veri sistemini Haziran 2017'de Adalet Bakanlığının UYAP sistemine entegre ettik, yakın bir gelecekte POLNET sistemiyle de entegrasyonu tamamen sağlayacağız. Böylelikle şiddet vakalarına daha hızlı ve doğrudan müdahale imkânı bulacağız. Bütün bu çalışmalarımız şiddetin önlenmesi bakımından son derece önemli.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ailenin birey ve toplum açısından üstlendiği rol çok özel ve asla ikamesi yok. Bakanlık olarak aileye yönelik faaliyetlerde koruyucu ve önleyici hizmetlerde rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini bir bütünlük içinde yürütüyoruz. Aile Eğitim Programı'mızla 710 bin vatandaşımıza eğitim verdik.

Yine, Evlilik Öncesi Eğitim Programı'mızla ülke genelinde 3.500 eğiticimizle 630 bin gencimize ulaştık. Bu vesileyle Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'in hem geçtiğimiz yıl hem de bugünkü bütçe görüşmelerinde gündeme getirdiği, belediyelerin evlilikle ilgili kitap konusuna da değinmek istiyorum. Esasen bu konuda geçtiğimiz yıl, Sayın Kaplan Hürriyet'e Bakanlığımızın yayınlarını yollamıştık ama maalesef, kendisi bu yıl da geçen sene toplatılan o kitapları kürsüden göstermeyi tercih etti; keşke, bizim Aile Eğitim Programı setimizi ve üç kitabımızı gösterseydi.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Başkanlarınıza yaptırım uyguladınız mı Sayın Bakan? Belediye başkanlarınıza yaptırım uyguladınız mı? Bunlara ne kadar bütçe ayırdınız? Belediyeden ne kadar para ödediniz? Hasan Çalışkan'a bir yaptırım uyguladınız mı? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - Sosyal politikalar uygulamasında yeni bir dönemi başlattık. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Aile Sosyal Destek Programı'nı hayata geçirdik. Böylece ailelerin sosyal yardım ve hizmet anlayışlarını yerinde tespit ediyoruz.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Belediye başkanlarınıza ne yaptırım uyguladınız Sayın Bakan?

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Sayın Bakanım, siz devam edin.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - İhtiyaca göre kamu hizmet...

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Neden sesiniz çıkmadı? Neden önergeme cevap vermediniz?

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Sayın Başkan, müdahale eder misiniz.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - Ben gerekeni yaptım, o kitaplar toplatıldı Fatma Hanım, lütfen...

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Sayın Bakanım, siz cevap vermeyin.

BAŞKAN - Sayın Hürriyet, Sayın Bakanı dinliyoruz.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - O zaman niye cevap vermiyor?

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Dinlersen cevap verecek ama dinleme adetin olmadığı için dinlemiyorsun.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - Gerekeni yaptım ve onlar toplatıldı.

BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Başkanım, lütfen ihtar edin.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - Çok önemli bir konunun altını çizmek istiyorum değerli milletvekillerimiz. Aile Sosyal Destek Programı'mız ASDEP, yine ben bakan olduktan kısa bir süre önce tamamıyla hayata geçen bir projemiz. 1.500 ASDEP personelimiz şu anda bizzat sahada elinde tabletleriyle, bilgi işlem altyapısıyla, ev ev, kapı kapı dolaşarak arz odaklı bir hizmet anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet ediyor. 1.500 yeni ASDEP personelimizin de alımlarını yaptık, önümüzdeki günlerde eğitimlerini tamamlayacağız ve onlar da sahada arz odaklı hizmet anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet edecekler. Yine 2018 yılı içinde 1.500 yeni ASDEP personeliyle birlikte 2018'de 4.500 ASDEP personelimizle arz odaklı hizmet anlayışımızı geliştireceğiz.

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerimizde aile destek merkezlerini kadınların güçlendirilmesi, ayrıca....

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Sayın Bakan "toplattım" dediğiniz kitap hâlâ internetten satılıyor, farkında mısınız?

BAŞKAN - Sayın Hürriyet, lütfen efendim.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - Sayın Başkan, lütfen...

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Hâlâ satılıyor efendim bu kitap!

BAŞKAN - Sayın Hürriyet...

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - "Toplattık" dediğiniz kitap hâlâ satılıyor Sayın Bakan, satılıyor!

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Sayın Başkan, lütfen müdahale edin ya, böyle bir şey olabilir mi?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri...

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Bakan konuşuyor. Böyle bir şey olabilir mi?

BAŞKAN - Sayın Hürriyet...

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Bakın, internete girin, hâlâ satılıyor.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu...

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Nasıl toplattınız bu kitabı?

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Başkanım, lütfen müdahale edin.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

Sayın Bakanım, ek süre vereceğim.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, soru-cevapta sorsun sorusunu.

BAŞKAN - Buyurun.

Genel Kurula hitap edin.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerimizde aile destek merkezlerini kadınlarımızın güçlendirilmesi, ayrıca devlet-millet kaynaşması sağlaması bakımından çok önemli bir hizmet olarak görüyoruz. Son bir buçuk yılda aile destek merkezi sayımızı 35'ten 121'e çıkarttık. Aile destek merkezlerimizde mesleki kurslardan tam 140 bin kadınımız faydalandı. Dolayısıyla bu iki bölgemizde kadınların ihtiyaç duyduğu, kendilerine sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda imkân ve destek sağlayan bu kapsamdaki merkezlere erişim problemi bulunmamaktadır. 140 bin kadınımıza Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hizmet sunduk.

ZİYA PİR (Diyarbakır) - Kadın merkezlerini kapattınız ya, kadın merkezlerini kapattınız!

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - Bakanlık olarak göç, terör, doğal afet ve acil durumlarda vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. 81 ilde uzman ekiplerimizle birlikte son iki yılda 380 bin vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sunduk.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uyuşturucu ve madde bağımlılığı insan ve toplum sağlığı üzerindeki yıkıcı tesiri olan, aile bütünlüğünü de ciddi etkileyen bir tehdit. Bu konudaki çalışmalarımızı Uyuşturucuyla Mücadele Eylem Planı doğrultusunda ilgili sekiz bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz. Tıbbi tedavi sürecini tamamlayan vatandaşlarımızın toplumsal entegrasyonunu sağlamak amacıyla 2017 yılı içerisinde sosyal uyum merkezleri projemizin pilot uygulamasını dört merkez açarak hayata geçirdik. 64 bin kişiye madde bağımlılığından korunmaya yönelik eğitimler verdik. Ayrıca 2017'de Yeşilayla birlikte yaptığımız protokol kapsamında bağımlılıkla mücadele eğitimleri kapsamında 60 bin kişiye daha bu eğitimleri verdik.

Biz farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Roman vatandaşlarımıza yönelik başlattığı açılım çerçevesinde Roman Strateji Belgemizi hazırladık. Bu strateji belgesi kapsamımda sağlık, eğitim, sosyal yardım, istihdam, barınma gibi alanlarda ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. On iki ilimizde SİROMA projemiz kapsamında 4 bini aşkın kamu kurum görevlisine sosyal içerme eğitimleri verdik. 15 bin Roman vatandaşımızı da ihtiyaç duydukları kamu hizmetlerine doğrudan yönlendirdik.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin ekonomi alanında sağladığı başarılarla birlikte son on beş yılda sosyal yardımlara ayrılan mali kaynağı 1,4 milyardan 38 milyar liraya yükselttik.

ZİYA PİR (Diyarbakır) - Marifet mi? İş verin iş, vatandaş iş istiyor, sadaka değil. Marifet gibi anlatıyorsunuz.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Marifet gibi anlatıyorsa dinleme o zaman!

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - İhtiyaç sahibi insanlarımıza daha fazla ulaşıyoruz. Hükûmetlerimiz döneminde sosyal yardım programları sayısını 4'ten 39'a çıkarttık. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bugün sizlerin huzurunda, Sayın milletvekilleri...

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Marifetmiş gibi anlatıyorsa dinlemeyeceksin, çıkacaksın. Sizi dinledik biz, gık çıkardık mı? Allah Allah ya! Dinleme!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri...

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - Bugün sizlerin huzurunda 40'ıncı yardım programımızın da çalışmalarını tamamladığımızın bilgisini vermek istiyorum. Artık ihtiyaç sahibi tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik de yeni bir düzenli yardım programını başlatıyoruz. Sosyal yardım programlarımızın sunumunda da insanı merkeze alan bir yaklaşımı getirdik. 2002 yılı öncesinde vatandaşlarımız sosyal yardım hizmetinden faydalanmak için kapı kapı dolaşarak belge tamamlarken bugün dünyada örnek gösterilen bir sosyal yardım bilgi sistemimiz sayesinde tek merkezden tüm işlemlerini yapabilmekteler. Bugün günlük harcama düzeyi 4,3 doların altında yaşayan vatandaşlarımızın nüfusumuz içindeki oranını, 2002'de yüzde 30 olan bu oranı yüzde 1,5'un altına düşürdük. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu noktada hükûmetlerimiz döneminde uyguladığımız sosyal politikaların somut çıktılarını almaya başladığımızı görüyoruz.

Dünya Bankasının iki ay önce yayınladığı rapora göre ülkemiz dünyada yoksulluğu son on beş yılda en fazla azaltan ülke olmuştur. Evet, ülkemizde yoksullukla mücadelede son on beş yılda kaydettiğimiz başarı objektif verilere göre uluslararası camia tarafından da tescil edilmiş olmasına rağmen hâlâ hükûmetlerimiz döneminde ülkede yoksulluğun arttığını söylemeye devam edilmesini anlamak mümkün değil. Artık bu konuda bu ezber uluslararası alanda da tescilli bir şekilde bozulmuştur. Ezberlerinizi değiştirmenizi diliyorum. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 2016 İnsani Gelişmişlik Raporu'na göre Türkiye, insani gelişme açığını en hızlı kapatan dokuzuncu ülke olmuştur.

Bakanlık olarak istihdam dostu sosyal yardım yaklaşımına da büyük önem veriyoruz. 2018 yılı başı itibarıyla yürürlüğe girecek olan düzenlememizle, sosyal yardım alan hanelerde yaşayan çalışabilir durumdaki bireylerin istihdamı hâlinde bir yıl süreyle işveren sigorta primini Bakanlık olarak biz üstleniyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hayatın her alanında aktif olarak yer almaları, sağlıklı, mutlu bireyler olarak yaşam sürmeleri temel hedefimiz. Engelli ve yaşlı hizmetlerinde aile yanında bakımı destekleyen sosyal politika uygulamalarını hayata geçirdik. Bugün engelli evde bakım aylığı uygulamasından yaklaşık 500 bin engelli ve yaşlı vatandaşımız yararlanmakta.

Engellilerimizi istihdam konusunda da desteklemeye devam ediyoruz. 2012 yılında başlattığımız ve dünyada bir ilk olan EKPSS uygulaması çok önemli bir adımdır. EKPSS'nin geçerlilik süresini de iki yıldan dört yıla çıkarttığımızı belirmek istiyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - 2002'de 5.777 olan engelli memur sayımızı bugün 50 bine çıkarttık. 2018 yılında 5 bin engelli vatandaşımızın daha kamuda istihdamını gerçekleştireceğiz.

Yine, bugün Sayın Cumhurbaşkanımız, engellilerimizin istihdamının desteklenmesi için bir müjde daha verdi: Engellilerimizin, İŞKUR tarafından sağlanan kendi işini kurma hibe desteğini 36 binden 50 bin liraya yükselttik.

Yaşlılarımızın, aile ve toplumdan kopmadan, mutlu bireyler olarak hayat sürmeleri önceliğimiz. Bu nedenle, yaşlılarımız için de aile yanında destek sağlıyoruz. Aile yanında bakımı mümkün olmayan yaşlılarımıza huzurevleri ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerimizle yatılı hizmet veriyoruz; 26 bin yaşlımıza yatılı hizmet veriyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şehit yakını ve gazilerimiz milletimizin bizlere emaneti. Bu vesileyle, şehit ve gazilerimize minnet ve şükran duygularımı bir kez daha huzurlarınızda ifade ediyorum. Bu anlayışla, yılda iki defa olan şehit yakını ve gazi atamalarında süre sınırını kaldırdık.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - Sayın Başkan, iki dakika verirseniz...

BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlamak üzere bir dakika ek süre veriyorum Sayın Bakanım.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - Hak sahipleri belirlenir belirlenmez atamalarını yapıyoruz. Terör mağduru sivil vatandaşlarımızın anne ve babalarının da istihdam hakkını kullanmalarını sağladık.

Yine, şehit yakını ve gazilerimize yönelik ücretsiz seyahat hakkı, faizsiz konut kredisi, eğitim desteği, ÖTV muafiyeti gibi birçok alanda sosyal ve ekonomik destek veriyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çocuk, engelli, yaşlılarımıza yönelik hizmet kuruluşlarımız ve sosyal hizmet merkezi inşaatlarımıza devam ediyoruz. Bakanlığımızın, 2018 yılı için tasarıda öngörülen bütçe tutarı 26 milyar 690 milyon liradır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan da yaklaşık 6,6 milyar, sosyal yardım harcamalarında kullanılmak üzere, bütçemize planlanmıştır. Bu kaynağın yüzde 96'sı sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde kullanılacaktır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - Bakanlığımızın çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşların, üniversitelerin, STK'lerin, yerel yönetimlerin ve gönüllülerimizin destek ve katkılarına özel önem veriyoruz.

Değerli milletvekilleri, bir küçük düzeltme daha: Sayın Fatma Kaplan Hürriyet, Bakanlığımızın Sosyal Destek Hattı'nı 184 olarak söylediniz, oysa numaramız 183'tür, düzeltmek istiyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - 183. O sehven söylendi Sayın Bakan. Sizin vekiliniz "175" dedi, en azından.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (Devamla) - 2018 yılı bütçemizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.