Konu:Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın üçüncü tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:37
Tarih:14/12/2017


Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın üçüncü tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

LALE KARABIYIK (Bursa) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Adalet ve Kalkınma Partisinden sayın hatip konuşurken Sayın Genel Başkanımızın daha önce bir yerde bahsettiği bir konuşmadan böyle bir alıntı yapıp onu yanlış bir şekilde yorumladı. Sayın Genel Başkanımızın orada ifade ettiği konuşma "Ekonomisi bozuk her erkek eve gelsin de eşini dövsün, bu normaldir." anlayışında değildi. Bunu bu şekilde anlamış olmak en büyük gaftır her şeyden önce. Bütün araştırmalar şunu gösteriyor ki bir ülkede yoksulluk varsa, işsizlik varsa, borçlar artmışsa suçluluk oranları artıyor. Yani demek istedi ki Sayın Genel Başkanımız: "Siz önce kadına şiddeti ortadan kaldırmak istiyorsanız yoksulluğu da işsizliği de bitirmeniz lazım."

AYŞE KEŞİR (Düzce) - O açıklama günü niye sesiniz çıkmadı?

LALE KARABIYIK (Bursa) - Yoksa "Orada yaptığı çok normal bir harekettir." gibi kesinlikle ne Genel Başkanımız ne de bizim...

SALİH CORA (Trabzon) - O ifadenin mazereti olamaz.

LALE KARABIYIK (Bursa) - Ama siz algı yönetimini kullanmak istediğiniz için, algı yönetiminde başarı sağlamak istediğiniz için...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

LALE KARABIYIK (Bursa) - ...orasından bakıyorsunuz. Bunu hiçbir genel başkanın söylemesi mümkün değildir. (CHP sıralarından alkışlar)