Konu:Bütçe görüşmeleri sırasında bakanların Genel Kurulda bulunamamalarının zorunlu sebeplerden kaynaklandığına ve Hükûmetin temsil edildiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:37
Tarih:14/12/2017


Bütçe görüşmeleri sırasında bakanların Genel Kurulda bulunamamalarının zorunlu sebeplerden kaynaklandığına ve Hükûmetin temsil edildiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Biraz önce bakanlarımız yani burada olmayan 3 bakanımız da acil ve ertelenemez bir olay ve gelişme nedeniyle beni bilgilendirdiler ve gittiler. Aynen öyle, evet yani burada şey yok, aynen birebir söylüyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Siz grup başkan vekilliği yaptınız. Grup başkan vekillerine bilgi verseniz "Hayır." mı deriz?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - İzin verirseniz... Yani yöntem olarak oraya verilebilir, buraya verilebilir ama bana bilgi verdiler.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ya, olur mu? Hayır. Siz grup başkan vekilliği yapmış birisiniz.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Çünkü Hükûmeti birlikte temsil ediyoruz. Dolayısıyla teorik, teknik olarak bakıldığında...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ya, böyle bir şey olur mu ya?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - İzin verirseniz...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ya, bir eksik varsa gidereceksiniz kardeşim! Öyle gelecek, orada oturacak ya da ara vereceğiz hep beraber, bekleyeceğiz, işini yapsın, imzasını atsın.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Böyle bir şey yok. Bakın...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Böyle bir şey olur mu ya?

BAŞKAN - Sayın Özel, Sayın Bakan bir meramını anlatsın, ben de gerekeni söyleyeceğim.

Sayın Bakan, buyurun.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Hükûmetin, elbette bütün bakanlarımızın sonuna kadar burada bulunmaları ve konuşmaları dinlemeleri, ona göre de gerekirse cevap vermeleri veya bilgilendirme yapması normaldir, doğaldır; bu, normal olanı. Ama bakın, sabahleyin ben de on bir buçukta gelmek durumunda kaldım, yarım saat geç kalmak durumunda kaldım çünkü çok acil, gerçekten, yurt dışıyla bağlantılı bir gelişme oldu ve o nedenle arkadaşlarımı da bilgilendirdim, bakan arkadaşlarımı da bilgilendirdim ve geç geldim, gelmek zorunda kaldım. Aynı durum diğer bakan arkadaşlarımız için de geçerli, maalesef hayat devam ediyor, bu çalışmaların yürütülmesi gerekir. Hele içinde bulunduğumuz şu dönemde hakikaten çok yoğun çalışmalar söz konusu. Arkadaşlarımızın da bu kararları almaları gerekiyor, o istişareleri yapmaları gerekiyor, o görüşmeleri yapmaları gerekiyor. Beni de bilgilendirdiler ve gittiler. Hepsi bu kadar. Yoksa, "Efendim, Mecliste bulunmayalım, milletvekillerini dinlemeyelim." ya da "Meclise karşı bir irade ortaya koyalım." gibi bir düşünce söz konusu değil, kimsenin aklının ucundan bile geçmez. Ama mecburiyetleri var, bunu da anlayışla karşılamamız gerekir. Ha, yöntem olarak şunu söyleyebilirsiniz: Yani grupları dolaşır gitmeden önce, olabilir, yani bir yöntemdir ama olmayabilir de, illa öyle olması da gerekmez. Temsil noktasına bakıldığında Hükûmet temsil ediliyor burada. Yoksa hiçbir arkadaşımızın bulunmamak için, sadece burada bulunmamak için öyle bir amaçla, öyle bir hedefle burayı terk etmesi söz konusu değil, böyle bir şey söz konusu olamaz. Bunu da belirtmekte fayda var.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.