Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 2'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:36
Tarih:13/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 2'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Milletvekilimiz Erkan Aydın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan yardımlar ve ödemelerle ilgili bir soru yöneltti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ile "tek millet iki devlet" anlayışıyla ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor. Öncelikle şunu ifade edeyim: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin koordinasyonuyla ilgili olan Başbakan Yardımcımız, Sayın Recep Akdağ Bakanımız. O vesileyle, detaylandırma yapmaksızın kaba bir bilgi vereyim size Sayın Aydın; 2016-2018 dönemi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taahhüt edilen yardım tutarı 3,5 milyar lira, an itibarıyla aktarılan yardım tutarı 1,7 milyar lira. Daha detaylı bilgi mutlaka Sayın Akdağ Bakanımız tarafından verilecektir.

Şimdi, Sayın Durmaz "Vakıflar Genel Müdürlüğünün tasarrufları kamu bankaları olmakla beraber neden KuveytTürk Bankasında değerlendiriliyor?" dedi. Sayın Durmaz, KuveytTürk'te Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yüzde 18,40 oranında bir hissesi var, ortak oraya yani ve bu nedenle, sembolik de olsa küçük bir kısmını KuveytTürk'te Vakıflar Genel Müdürlüğü bu hissesinden mütevellit olarak değerlendirmek arzusunda.

ELİF DOĞAN TÜRKMEN (Adana) - Diğer paraları...

BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Büyük hisselerinin tamamını yani diğer mevduatından tutun da gelirlerini, parasını kamu bankalarında değerlendiriyor, bilginiz olsun.

KADİM DURMAZ (Tokat) - Diğer ortakları kim? Millî değil.

BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - KuveytTürk'te Vakıflar Genel Müdürlüğü yüzde 18 oranında ortak, hissedar yani.

KADİM DURMAZ (Tokat) - Diğer ortak kim?

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Niye yüzde 100 bizim olanlara yatırmıyoruz da yüzde 18 olanlara...

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Şimdi, yerel medyanın desteklenmesiyle ilgili ben de bir şey söylemek istiyorum Sayın Erdoğan'a.

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, yerel medyanın ayakta kalmasını sağlayan en önemli geliri bu ilan gelirleridir. Basın İlan Kurumu tarafından objektif kriterlere bağlanmış, onların belli bir ölçüsü var. O çerçevede, yerel medyaya bu noktada çok önemli kaynak aktarılmaktadır ve yerel medyayı da esasen ayakta tutan bu ilan gelirleridir.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - 2017'de yayımlanmadı, Basın İlan Kurumu yayımlamadı 2017'de.

BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Dolayısıyla, bununla ilgili olarak Basın İlan Kurumumuz desteğini sürdürmeye bundan sonraki süreçte de devam edecektir.

Bir diğer konu, Sayın Ömer Fethi Gürer "Niğde Sungurbey Camisi'nin restorasyonu programa alındı mı?" diye sormuş. Caminin ihalesi 26 Ekimde yapıldı Sayın Gürer. 2018 yılı başında restorasyonuna başlayacağız inşallah. İnşallah hep beraber birlikte açarız onu da.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Aslına uygun yapsınlar, aman. İhale yapan yine kaçmasın, bizim orada ihaleye gelen kaçıyor.

BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Sayın Kayışoğlu, Bursa'yla ilgili... Tabii, konu benimle ilgili değil. Neresi açıklama yaptı dediniz?

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Tabip Odası Başkanı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Tabip Odası Başkanı açıklama yaptı, tamam. Şöyle: Bursa'nın sağlığı, esenliği, güvenliği hepimizin ortak paydası. Eğer gerçekten yapılan açıklama muvacehesinde -teyit etmem de lazım- bir hava kirliği söz konusuysa öncelikle gerekli tedbirleri almamız lazım. Bursa'ya yakışan...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Ücretsiz doğal gaz verelim yoksul vatandaşlara.

BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Şu anda programımızda yok öyle bir şey.

Çok teşekkür ediyorum.