Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 2'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:36
Tarih:13/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 2'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA YENEROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesi üzerinde grubumuz adına konuşma yapmak üzere söz almış bulunmaktayım.

Ülkemizin en önemli gerçeklerinden biri olan yurt dışında yaşayan Türkler meselesi, hem milletimizin asli bir parçası olan bu kesime karşı taşıdığımız sorumluluk hem de devletimizin taşıdığı anayasal görev gereği AK PARTİ hükûmetlerinin en önemli icraat alanlarından biri olmuştur.

Öte yandan, başka bir ülkede üniversite eğitimi gören öğrenciler, uluslararası beyin göçü kapsamında, her bir ülke için geleceği etkileyici nitelikte bir rekabet alanı hâline gelmiştir. Son birkaç yılda ülkemizin bu alanda bir çekim merkezi olması yönünde köklü kurumsal değişiklikler yaşanmıştır. Yine, Orta Asya, Balkanlar, Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde tarihî ve kültürel bağlarımızın bulunduğu topluluklara karşı taşıdığımız sorumluluğumuzu da yerine getirmeye gayret ediyoruz. 2010 yılında ülkemizin bu 3 temel alandaki dış politika faaliyetlerini tamamlayıcı nitelikte çalışmalar yürütmek üzere kurulan YTB, geride bıraktığımız yedi yıllık dönem içerisinde her bir alanda nitelikli yeniliklere imza atmıştır. 2018 yılı YTB için inşallah yeni bir atılım yılı olacaktır.

Değerli arkadaşlar, kitlesel işçi göçü sonrası oluşan, bugün itibarıyla 6 milyonu aşan Türkiye diasporası çok önemli bir kaynaktır. Diasporaların dünyayı ana vatana, ana vatanı ise dünyaya bağlayan büyük bir zenginlik oluşturduğu hiç unutulmamalıdır. Diasporalar, sermaye, kültürel iş birlikleri, bilgi ve yeni teknolojilerin gelişmesini sağlayabilmekte; sosyal kalkınma, büyüme olanaklarının geliştirilmesinde kritik bir rol oynayarak ülke ve pazarlar arasında bağlantıda doğal elçi ve köprü görevi görebilmekte; ana vatanlarına döndüklerinde ise yanlarında tecrübeler, başarı hikâyeleri ve iletişim ağları getirebilmektedirler. Türkiye, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının kurulmasıyla birlikte aktif diaspora politikaları sürecine girmiş ve bugün itibarıyla hayli ilerlemiştir. YTB'yle birlikte, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için büyük sessiz devrimler gerçekleştirilmiştir. Bir zamanlar yurt dışındaki vatandaşlarımızın siyasal katılımı hayaldi, bugün artık somut bir gerçektir. Yine, AK PARTİ iktidarı öncesi yurt dışındaki vatandaşlarımız, öncelikle döviz aracı olarak görülen ve yaşadıkları ülkeler itibarıyla hiçbir şekilde destek almayan kurumlara sahipti, bugün itibarıyla başta ana dil eğitimi ve kültürel değerlerin güçlendirilmesi olmak üzere birçok faaliyetler için proje desteği almaktadırlar. Yine bugün, yurt dışındaki Türk toplumunun içinden, öncülük yapacak ihtisas sahibi elitlerin yetişmesi ve toplumun meselelerini temsil etmesi için yükseköğretimde burs programları uygulanmaktadır. Diğer tarafta, uluslararası öğrencilere ülkemizde profesyonel, bütüncül, kapsamlı ve sistematik bir çerçevede eğitim imkânı sunmak ve böylelikle ülkemizin çekim merkezi hâline gelmesi bir dönem hayalken bugün somut bir gerçektir.

Saygıdeğer vekillerim, bugün diasporamızın ekseriyetini oluşturan yurt dışında doğup büyüyen gençlerimizin ana vatanlarını, Türkiye'ye olan bağlarını güçlendirici programlar ve projeler maalesef geçmişte yerine getirilememiştir. Hâlbuki yurt dışındaki Türk toplumunun ana vatanlarıyla olan ilişkilerinin geleceği açısından bu husus hayati derecede önem taşımaktadır.

Bunların dışında, yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik kamu hizmetleri bugün somut gerçekler olarak önümüzde kuşatıcı bir biçimde durmaktadır. Ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerle ilgiliyse Türkiye bugün çok farklı bir noktadadır. Dünyanın 160 ülkesinde yaklaşık 150 bin Türkiye mezunu bulunmaktadır. "Türkiye bursları" ismiyle bir uluslararası markanın bu alanda yer edindiğine hep birlikte şahit oluyoruz.

Saygıdeğer vekiller, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız gelecekte bütçe ve personel itibarıyla güçlendirilmesi gereken kurumlarımızın başında gelmektedir. Zira, içinde bulunduğumuz dünyada insan sermayesi daha da kritik bir noktaya gelmiştir. Dolayısıyla insana yatırım yapan bir kurum olan YTB uluslararası siyasette ülkemizin önünü açmaya yönelik önemli adımlar atmaktadır.

Bu düşüncelerle yüce Meclisimizin siz değerli üyelerini tekrar saygıyla selamlıyor, Genel Kurula başarılar diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)