Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 2'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:36
Tarih:13/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 2'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA HASAN TURAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2018 yılı TİKA bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

TİKA, ülkemizin şefkat ve merhamet elini temsil ediyor. Âdeta, milletimizin yürüyen vicdanı olarak hareket ediyor. Bir bakıyorsunuz Balkanlarda, bir bakıyorsunuz Orta Asya'da, bir bakıyorsunuz Orta Afrika'da, dünyanın her bir yerinde ecdadın bize bıraktığı eserleri imar etmek üzereyken, inşa faaliyetindeyken TİKA'yı karşınızda bulabilir ve görebilirsiniz. Kahire'de Hazreti Hüseyin Camisi'ni restore ederken, Orhun Abideleri'nin orada Orhun Yazıtları Müzesi'ni inşa ederken, Trablusşam'da saat kulesini yaparken, Balkanlarda ve Kafkaslarda ecdadın bizlere bıraktığı eserleri inşa eder, ihya ederken TİKA'yı karşınızda bulabilirsiniz. Bu milletin ideallerini gönül coğrafyasında, bütün bir medeniyet coğrafyasında tahkim etmeye çalışan önemli bir kuruluşumuz. Bayraktarlığımızı yapıyor, bayrağımızın her yerde dalgalanması için gece gündüz çalışıyorlar.

Son günlerde, Filistin coğrafyası başta olmak üzere, Lübnan'da bir dizi faaliyetlerde ve ziyaretlerde bulunduk. Bu ziyaretlerde de kendimiz bizzat TİKA'nın faaliyetlerini yerinde gördük. Bir bakmışsınız bir okul olarak, bir bakmışsınız hastane olarak karşınıza çıktıklarına bizzat şahit olduk. Gazze'de hastane yapımına, Ramallah'ta okul yapımına imza atıyorlar. Aslında, bu bize, Cumhurbaşkanımızın da hitaplarında ifade ettiği veçhile "Türkiye, Türkiye'den büyüktür." gerçeğini arazide görme fırsatını da göstermiş oluyor.

Türkiye, gerçekten, sadece 780 bin kilometrekaresi ve üzerinde yaşayan 80 milyonuyla değil, bütün bir gönül ve medeniyet coğrafyasıyla birlikte tarif edilebilecek ve anlaşılacak bir ülkenin adıdır. Dolayısıyla Türkiye'nin geçmişte sahip olduğu ve devraldığı geniş müktesebat, mimari ve bu konuda ecdadın bıraktığı eserler bugün ülkemizin en önemli kurumlarından olan TİKA sayesinde varlığını devam ettiriyor.

Özellikle Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da Kubbet-üs Sahra'nın üzerindeki alemin her yıl TİKA tarafından değiştirildiğini ve onarıldığını biliyoruz. TİKA, Kudüs başta olmak üzere, Filistin coğrafyasında çok önemli eserlere ve faaliyetlere imza atıyor, bu anlamda hepimizin göğsünü kabartıyor, bizleri gururlandırıyor, duygulandırıyor. Bunlara yer yer ziyaretlerimizde şahit oluyoruz, sizler de şahit oluyorsunuzdur.

Bu vesileyle, Kudüs üzerinde son günlerde uygulanmaya çalışılan işgali meşrulaştırma çabalarını, özellikle Trump'ın bu konudaki kararını ve İsrail'in işgal ettiği toprakları İsrail'e peşkeş çekme ameliyesini reddettiğimizi ve kabul etmediğimizi her bir vesileyle ifade ediyoruz. Bu vesileyle, Mescid-i Aksa'nın üzerindeki alem her zaman capcanlı kalacak ve oralar da bizlerin olmaya devam edecektir.

Bugün İslam İşbirliği Teşkilatından bu anlamda güçlü kararın çıkmasını millet olarak bizim beklediğimiz gibi, bütün bir İslam dünyası da bekliyor. İnşallah, bugün, Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle, Kudüs'ün Filistin'in değişmez ve daimî başkenti olduğunun ilanını gerçekleştirir ve bütün bir İslam dünyasının gönlüne bu anlamda su serpilmiş olur ve verilen mücadele de bu anlamda taçlanmış olur. Bunun ben, Lübnan'da yapmış olduğum iki gün önceki ziyarette bütün Filistinlilerin, bütün mazlumların, bütün mazlumların yanında yer alan, saf tutanların gönlünden geçtiğine ve bizlere terennüm ettiklerine şahit oldum. Bu şahitliğimi de burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde sizlere ve milletimize ifade etmek ve ilan etmek istiyorum.

Ben bu vesileyle milletimizin bayraktarlığını yapan, bayrağımızı dünyanın dört bir tarafında din, dil, ırk ayrımı yapmadan dalgalandıran TİKA'mızı, başta Sayın Cumhurbaşkanımızı, Hükûmetimizi, TİKA'dan sorumlu Başbakan Yardımcımızı, TİKA Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum, Allah onlardan razı olsun, hizmetleri daim olsun diyorum. Bu vesileyle Genel Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)