Konu:Meclis Başkanının Makam Aracının Başbakanlıktan Tahsis Edildiğine Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarafından Herhangi Bir Harcama Yapılmadığına İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:35
Tarih:12/12/2017


Meclis Başkanının makam aracının Başbakanlıktan tahsis edildiğine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından herhangi bir harcama yapılmadığına ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Meclis Başkanlık makamını temsil ettiğim için, özellikle Meclis Başkanının makam aracıyla ilgili kullandığınız ifadeyle ilgili daha önce de bilgilendirdik, bir kez daha bilgilendirmek istiyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca dört yıl boyunca kullanılmakta olan makam aracı sık sık arıza veriyordu ve yolda kalıyordu, yüklü miktarda bakım onarım masrafı oluşturuyordu. Başbakanlıkça daha önce tahsis edilmiş olan ve ekonomik ömrünü dolduran bu aracın yerine yine Başbakanlık tarafından yeni bir araç tahsisi yapılmıştır. Dolayısıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeni bir araç alımı olmayıp söz konusu araçla ilgili herhangi bir harcama da yapılmamıştır. Yine, iddia edildiği üzere aracın içerisine ambulans tertibatı daha önce yapıldığı için böyle bir tertibat da yok ve bunun için yüksek meblağların harcandığı ifadeleri de...

Sayın Yarkadaş, bu, daha önce Sayın Başkanımız tarafından da ifade edilmişti, basına da böyle bir açıklama yapılmıştı. Şimdi, sizin bu ifadeleriniz üzerine bu açıklamaları yapma gereği hissettim.