Konu:Görüşmelerin Sağlıklı Ve Verimli Yürütülebilmesi İçin Tüm Milletvekillerinden İç Tüzük'te Belirtilen Hususlara Dikkat Etmelerini İstirham Ettiğine Ve Devletin Başı Olan Cumhurbaşkanına Yönelik İftira Ve Yaralayıcı Sözlerden Kaçınılması Gerektiğine İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:35
Tarih:12/12/2017


Görüşmelerin sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi için tüm milletvekillerinden İç Tüzük'te belirtilen hususlara dikkat etmelerini istirham ettiğine ve devletin başı olan Cumhurbaşkanına yönelik iftira ve yaralayıcı sözlerden kaçınılması gerektiğine ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İç Tüzük'ün 66'ncı maddesi İç Tüzük'e uymayı, 67'nci maddesi Genel Kurulda yapılan konuşmalarda temiz bir dil kullanmayı, kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmemeyi düzenlemekte. Yine, 65'inci maddesinde Genel Kurulda söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak ve çalışma düzenini bozucu harekette bulunmak yasaklanmış.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Efendim, 70'i de okur musunuz?

BAŞKAN - Görüşmelerin sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi, gerginliklere sebep olunmaması için tüm milletvekillerimizden bu hassasiyetlere dikkat etmesini istirham ediyorum.

Bu Meclisin bir pratiği var, bir hukuku var, gerek İç Tüzük gerek teamülle oluşmuş bir geleneği var ve bu geleneklere biz uymak durumundayız. Hele ki bütçe müzakereleri son derece içerikli tartışmaların olduğu, fikirlerin tartıştığı bir usuldür, bir üsluptur ve bu nokta itibarıyla buna hepinizin dikkat etmesini özellikle istirham ediyorum.

Yine, Anayasa'nın 104'üncü maddesine göre Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Yine, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder. Bu kapsamda, hem devletin başı olan hem milletin yüzde 52'siyle tek başına seçilen Sayın Cumhurbaşkanımıza...

DİRAYET TAŞDEMİR (Ağrı) - Selahattin Demirtaş da yüzde 80 oyla seçilmişti.

BAŞKAN - ...lütfen, beyanlarımızı kullanırken ithamdan uzak, iftiradan uzak, onu yaralayıcı ve onunla birlikte -milletimizi temsil ettiği için- milletimizi yaralayıcı sözlerden kaçınmamız gerekir.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Bütün parti başkanları için...

BAŞKAN - Sayın Cumhurbaşkanımızı pekâlâ tenkit edebilirsiniz ancak ağır eleştiriyi aşacak şekilde ithamlarla onu hiç kimse takim edemez. Eleştirmek ayrı bir şeydir, ancak yapılan açıklamaların her birinin âdeta bir suç isnadı varmış şeklinde ya da özellikle bir algı operasyonuyla halkın nezdinde karalamaya yönelik olması ayrı bir şeydir. Bunu halkımız da bu Meclis de asla kabul etmez.

Sonuç olarak, unutulmamalıdır ki devletin başı Cumhurbaşkanıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini de Sayın Cumhurbaşkanı temsil eder.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Aynı hassasiyeti HDP eş başkanları için de gösterin Meclis Başkan Vekili olarak.

BAŞKAN - Lütfen, kastı aşacak cümlelerimizi kullanmayalım, cümlelerimizi daha makul düzeyde kullanmaya özen göstermenizi istirham ediyorum.