Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:35
Tarih:12/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İSHAK GAZEL (Kütahya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'le ilgili almış olduğu kararı şiddetle kınıyorum. Bu karar, bölgede barışı provoke eden bir karardır. Çünkü Osmanlı Devleti'nin bölgede hâkimiyetinin nihayete ermesinden itibaren bölgede söz sahibi olanlar, bölgenin dinamiklerine aykırı davranarak, geçmişi hiçe sayarak adım atmışlardır. Kudüs'ün en önemli noktasında yer alan Yafa Kapısı'nın üzerine Kanuni Sultan Süleyman tarafından neden "La ilahe illallah, İbrahim Halilullah" yazıldığını anlamadan bölgede barışın mekaniği çözülemez. Kudüs bizimdir, hepimizindir, Kudüs tüm insanlığındır.

Değerli milletvekilleri, birinci tur görüşmelerini yaptığımız 2018 yılı bütçesi, AK PARTİ hükûmetlerinin 2002 yılından beri hazırladığı 16'ncı bütçedir. 2018 yılı bütçemiz de önceki bütçelerimiz gibi insan odaklı, refah ve huzuru esas alan, Türkiye'nin geleceğini hesaba katan; büyümeyi, istihdamı, yatırımı destekleyen ve mali disiplini önceleyen bir bütçedir. Türkiye'de AK PARTİ iktidarlarıyla sağlanan güven ve istikrar ortamı, mali disiplin ve akılcı ekonomi sayesinde son on beş yılda ülkemiz çok büyük kazanımlar elde etmiştir. Şimdi, ülkemiz bu güven ve istikrar ortamını sürekli kılacak, kötü ve karamsar senaryoları ortadan kaldıracak yeni bir sisteme kavuşmuştur. Tüm olumsuz propagandalara rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi cumhuriyet tarihinin en köklü Anayasa değişikliğini kabul etmiştir. 2018 ve takip eden yıllarda da Türkiye güven içinde istikrarla kalkınmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi Türkiye'nin istikrarlı büyümesini sağlayan bir değişim olacaktır.

Değerli milletvekilleri, demokrasi ve hukuk düzeni, kalkınmanın, huzurun ve refahın da güvencesidir. AK PARTİ hükûmetleri döneminde adalet sistemiyle ilgili biriken sorunların çözülmesi için reform niteliğinde adımlar atılmıştır. Yargı bağımsızlığı ve yargının tarafsızlığı ilkeleri Anayasa'mıza taşınmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişiminden en büyük yarayı alan yargı sistemimiz hızla toparlanmıştır. On beş yılda 232 adet adalet sarayı açılmış, hâkim ve savcı sayımız 16 bine çıkmıştır. 15 Temmuz sonrası 108 yeni mahkeme kurulmuştur. Adalete katkı veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Çok kıymetli milletvekilleri, tarihin bize yüklediği misyona uygun olarak bölgede gelişen olaylar karşısında insanlığın vicdanı olduk. Dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkemiz AFAD koordinasyonunda 3 milyon sığınmacıya, Suriyeli sığınmacıya yeni bir hayat sundu.

Diyanet İşleri Başkanlığımız ise gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yediden yetmişe toplumun tüm kesimlerini hedef alarak yaptığı çalışmalarla büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığımız, özellikle FETÖ'yle mücadelede 15 Temmuzdan önce ve 15 Temmuzdan sonra büyük ve kapsamlı çalışmalara imza atmış, FETÖ'nün güzel dinimizi tahrif ederek insanların dinî duygularına dönük eylemlerini Kur'an ve sünnet temelli sahih din anlayışımızı toplumun tüm kesimlerine ulaştırarak izole etmeye çalışmıştır. FETÖ'nün devlete verdiği zarar kadar dinimize verdiği zarar da göz önünde bulundurulduğunda, Diyanet İşleri Başkanlığımız FETÖ'yle mücadelede ne kadar önemli bir rol oynamış, bu da gayet net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

AK PARTİ iktidara geldiğinde vergi gelirlerinin yüzde 86'sı faiz harcamalarına giderken bu oran yüzde 10,9'a gerilemiştir. Faiz giderlerinin millî gelire oranı ise yüzde 14,4'ten yüzde 1,9'a kadar gerilemiştir. Ülkemizin imkân ve kaynakları faize değil, projelere aktarılmıştır. AK PARTİ hükûmetleri kendisini milletin hizmetkârı olarak görmektedir. Siyaset anlayışımızın temelinde de insan vardır, insana hizmet vardır. AK PARTİ döneminde yoksulluk ve gelir eşitsizliği azalmış, ülkemiz her platformda daha üst seviyelere tırmanmıştır. Oluşturduğumuz mali imkânlarla memurlarımızı, asgari ücretlilerimizi, engelli vatandaşlarımızı, yaşlılarımızı, işçilerimizi, esnafımızı ve çiftçilerimizi destekleyip enflasyon karşısında ezdirmedik.

Bu vesileyle, 2018 yılı bütçemizin ülkemize hayırlı olmasını diler, Genel Kurulu tekrar saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gazel.