Konu:Meclisin Ve Milletvekillerinin Hukukunu Zedeleyecek Söz Ve Davranışlardan Kaçınmak Gerektiğine İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:35
Tarih:12/12/2017


Meclisin ve milletvekillerinin hukukunu zedeleyecek söz ve davranışlardan kaçınmak gerektiğine ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, millet bizi izliyor, hepimizi izliyor ve bu Meclisin vakarı, onuru, haysiyeti, mehabeti hepimizin söylemleri ve eylemleriyle sabitlenecektir ve hepimiz birlikte bu Meclisin de her birimizin de hukukunu ayrı korumak zorundayız.

ATİLA SERTEL (İzmir) - En çok da siz.

BAŞKAN - İstirham ediyorum sayın milletvekili. Biz bu Meclisi yönetirken -hata herkese mahsustur- hata yapabiliriz, eksikliklerimiz olur, bilmeden yanlış yapabiliriz, eleştiri yapabiliriz, eleştiri doğaldır, olması gerekendir ama hiçbir surette itham edici kem söz kullanmak, kötü söz kullanmak, hakaret etmek hiçbirimizin hakkı değil. Yine konuşurken, çalışırken fiilî birtakım durumlara yol açmak, bu tür ilişkileri son derece bozan, Meclisin çalışma düzenini bozan, ahengini bozan durumlardır. Hepimizin buna riayet etmesi lazım. Meclis İçtüzüğü'müz çok açık; 65, 66, 67'nci maddeleri açık, bunu bir tarafa bırakıyorum. Bunun dışında, birer milletvekili olarak ve şu anda milletin temsilcileri olarak milletin gözü önünde kem söz de kötü hareket de sahibini bağlar diyorum ve bu anlamda millet hepimize de buradaki duruşumuzla puan veriyor. Meclisin itibarı dediğimiz şey bu, Meclisin hukuku dediğimiz husus bu ve eksiklikler, hatalar, tartışmalar işin akışında doğal olarak olabilir, birbirimizi yanlış da anlayabiliriz ama ne olursunuz, itham etmeyelim, eleştirelim, tahkir etmeyelim, birbirimizle hukukumuzu zedeleyecek, Meclis dışındaki hukukumuzu da zedeleyecek söz ve davranışlardan kaçınalım diyorum.

Tekrar, göstereceğiniz ve gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu Meclis hepimizin ortak Meclisi, bu milletin ortak Meclisi, milletin temsil makamı. Ne olursunuz, hatalarımızla, günahlarımızla, eksikliklerimizle birlikte birbirimizi tamamlamaya çalışalım.

Ben, bundan dolayı, hassasiyetinizden dolayı teşekkür ediyorum ve ne olursunuz, bundan sonraki süreçte en ağır eleştirileri bu kürsüde yapalım diyorum.

Tekrar hepinize teşekkür ediyorum.