Konu:Başbakan Binali Yıldırım'ın 503 Sıra Sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı İle 504 Sıra Sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın Tümü Üzerinde Hükûmet Adına Yaptığı Konuşması Sırasında Cumhuriyet Halk Partisine Ve Chp Grup Başkanına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:34
Tarih:11/12/2017


Başbakan Binali Yıldırım'ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başbakan, bize belge sordunuz.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Meclisi selamla istersen önce!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Biz şimdiye kadar belgesiz hiçbir iddiayı gündeme getirmedik. Bize dediniz ki "Yakınlarının, Cumhurbaşkanının yakınlarının vergi cennetlerinde şirketi yok." Bu ne Sayın Başkan, bu ne? BUMERZ Limited Şirketi, BUMERZ, BUMERZ.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Yalan!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - BUMERZ; Burak, Mustafa Erdoğan, Ziya İlgen. 2 sterlinlik şirket. Kimin? Burak Erdoğan.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Yalan söylüyorsun!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Burada, git... 15 sterline veriyorlar, 15 sterline. Parasını verdik, aldık biz. Kime aitmiş? Cumhurbaşkanının akrabalarına, emekli öğretmen Ziya İlgen'e. Bu şirket ne yapmış? 18 milyon dolar kredi almış. Niye? Bir gemiyi satın almak için. Kimden? Mübariz Mansimov'dan gemiyi satın almak için. Mübariz Mansimov'dan gemiyi satın alıyorsa niye Mübariz Mansimov bu parayı ödüyor, sorsanıza Cumhurbaşkanına.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - FETÖ iddia etti bunların hepsini, FETÖ'cüler.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Sormayalım mı yani?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Ne biçim bir tavır bu?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - 18 milyon dolar krediyle alınan Agdash gemisinin hesabı bu kürsüde verilecek.

"Para gitmedi." diyorsunuz. Tek şirket o değil Sayın Başbakan. Pal Shipping Trader One Şirketi, Malta Adası'nda. Kimin? Yine bunların. Pal Shipping Trader One Şirketinin üzerinde hangi gemi var? Agdash gemisi var. "Para gitmedi." diyorsunuz.

1 Ocak 2011 itibarıyla 5 milyon 204 bin dolar, 31 Aralık 2014 itibarıyla da 13 milyon 207 bin dolar.

SEBAHATTİN KARAKELLE (Erzincan) - Savcıya götür, savcıya.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bir emekli öğretmenin, vergi cennetindeki şirketinin hesabında ne var? Nasıl açıklıyorsunuz bu durumu? Agdash gemisi, 25 milyon dolar... Sıdkı Ayhan, 15 milyon dolar para gönderiyor. Sıdkı Ayhan kim? Kucağa oturttukları. "Kucağa oturttuk." diyordunuz. Şimdi bunun hesabını sormayacak mıyız biz burada? Hepsinin belgesi burada, hepsinin, hepsinin.

AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) - Savcıya verin.

SEBAHATTİN KARAKELLE (Erzincan) - Savcıya götür, savcıya.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Savcıya da vereceğiz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Ayıp ulan, ayıp!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Savcı bırakmışsanız savcıya da vereceğiz. Hiç belgesiz konuşmadık, bakın, kapı gibi belgeler, kapı gibi belgeler, bu ülkedeki çürümüşlüğü gösteren. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Lütfen...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sana mı kalmış bu memleket?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Sayın Başbakan, "İstanbul'a 450 kilometre" dediniz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Aykut Bey... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Ama yasakladılar birinci köprüyü... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, lütfen müsaade edin.

Aykut Bey...

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Karayollarının... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Lütfen Genel Kurula hitap ediniz.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Niye bağırıyorsunuz?

Sayın Başkan, olmaz böyle. Olur mu böyle şey? Burası kürsü.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Beyefendi, siz de Genel Kurula hitap edin lütfen, lütfen Genel Kurula hitap edin ve sözlerinizi bağlayın. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İşgal kürsüsü mü Sayın Genel Başkan, işgal kürsüsü mü? "İki dakika" dedi, daha duruyor. İşgal yeri mi burası?

SEBAHATTİN KARAKELLE (Erzincan) - Onlar alışkındır işgal etmeye.

BAŞKAN - Mustafa Bey, Sayın Elitaş, lütfen oturunuz, lütfen...

Tamamlayın Sayın Erdoğdu.

Evet, Aykut Bey...

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Evet, Sayın Başbakan, bu belgelerin hepsini size verebiliriz; savcı bıraktıysanız savcılığa da vereceğiz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Cahil adam! Kimsin sen?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Yine söylüyorum: Şimdiye kadar belgesiz konuşmadık. Bu memlekette kazanıp bu memlekette vergi ödeyen dürüst, namuslu, ahlaklı insanlara selam olsun. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)