Konu:Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Resmî Olarak Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanıdığına Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Olarak Bu Haksız Ve Hukuksuz Kararı Alanları Kınadıklarına İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:33
Tarih:06/12/2017


Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın resmî olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu haksız ve hukuksuz kararı alanları kınadıklarına ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump resmî olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu haksız ve hukuksuz kararı tanımadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) Bu konudaki siyasi parti gruplarımızın hem Meclisimizin hem de halkımızın hissiyatını ifade eden ortak deklarasyonunu az önce bu kürsüden ilan etmiştik. Bu tutum, dünya barışından uzak, Orta Doğu'daki çatışmayı derinleştirecek, terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürecek ve İslam âleminde infiale yol açacaktır. Kudüs, bizim ilk kıblemiz ve tüm Müslümanların gözbebeğidir.

Bu anlamda bir kez daha, bu kararı alanları da kınadığımızı net ve sert bir şekilde bu kürsüden ifade etmek istedim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)