Konu:Oyuncular için geçerli olan gelir vergisi oranlarına ve kulüp yönetimlerine acil bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:33
Tarih:06/12/2017


Oyuncular için geçerli olan gelir vergisi oranlarına ve kulüp yönetimlerine acil bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi, bu maddeyle ilgili kısa bir teknik bilgi vermek istedim, söz verdiğiniz için teşekkür ederim.

Bu oyuncuların gelir vergisinin yüzde 15 olmasını aslında bütün kamuoyu şöyle zannediyor: Oyuncular para kazanıyor ve bunun üzerinden yüzde 15 vergi ödüyor. Doğaldır ki, "Milyonlar alırken niye yüzde 15, diğer asgari ücretli bile yüzde 20 ödüyor?" deniliyor. Arkadaşlar, bu vergiyi futbolcular ödemiyor. Oyuncuların anlaşmalarının hepsi... Aslında pratikte, evet, kendileri ödüyormuş gibi gözüküyor ama kulüpler ödüyor. Bu teklif de kulüplerden geldi. Neden geldi? Kulüpler iyi yönetilmiyor. Daha önce de burada defalarca anlattım, sadece dört tanesinin "büyük" dediğimiz bu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borcu eski parayla 7 katrilyon lira. Yani bunlar, normal yıllık faizi yüzde 10'dan hesaplasak şimdiki parayla yıllık 700 milyon lira faiz ödüyorlar. Bunlar da holdinglerini çok iyi yönetiyorlar ama kulüpler batakta.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen.

SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) - Teşekkür ederim.

Holdinglerini çok iyi yönetiyorlar çünkü bunlar parayı yönetmesini biliyorlar ama kulüpler batakta. O zaman, böyle düşündüğümüz zaman, demek ki bunlar en kötü ihtimalle, en iyi niyetle -ben aslında öyle demiyorum da- iyi yönetemiyorlar diyelim.

Şimdi, bu madde de şu: Yahu, oyuncuların devam etsin bir süre daha bu yüzde 15, aslında kulüplerin... Onun içindir ki, çok ciddi bir şekilde bu çökmüş sisteme, bu kulüp yönetimlerine acil bir şekilde müdahale etmemiz lazım. Kulüpler Birliği yasasının gelmesi lazım. O zaman böyle talepler de gelmeyecek Sayın Başkanım. Ben bu konuda biraz bilgi vermek istedim.

Söz verdiğiniz için teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum, sağ olun Sayın Sancaklı.