Konu:Kudüs'ün Başkent Yapılmasının Hem Uluslararası Hukuka Hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarına Aykırı Olduğuna Ve Gruplar Kendi Arasında Mutabakata Varırsa Türkiye Büyük Millet Meclisi Olarak Ortak Bir Deklarasyon Yayınlanabileceğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:33
Tarih:06/12/2017


Kudüs'ün başkent yapılmasının hem uluslararası hukuka hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğuna ve gruplar kendi arasında mutabakata varırsa Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ortak bir deklarasyon yayınlanabileceğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - "Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde, götür Müslüman'a selam diyordu" demişti rahmetli Mehmet Akif İnan. Ve buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi mensupları, üyeleri olarak "Aleykümselam." diyoruz. Tüm kalbimizle ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'yı mahzun bırakmayacak, Filistin'in haklı davasını kendi davamız görecek ve kırmızı çizgimiz olan Küdüs'e sahip çıkacağız. Kudüs'ün başkent yapılıyor olması, yapılması hem uluslararası hukuka hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu gibi insani ve vicdani de değildir ve bu karardan hiçbir etnik grup, hiçbir inanç grubu istifade etmeyecektir. Orta Doğu'da var olan sıkıntıyı ve istikrarsızlığı daha da körükleyecek, çok daha sıkıntılara sebebiyet verecek bir karar olacaktır. Dolayısıyla, bu kararın alınmaması gerektiğini bir kez daha Meclis Başkanlık Divanı olarak da ifade ediyoruz. Burada tüm grupların da bu konudaki yaklaşımını görüyorum. Eğer arzu ederlerse Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak -gruplar kendi arasında mutabakata varırsa- ortak bir deklarasyon da yayınlayabiliriz diyorum ve tekrar bu konudaki bütün milletvekillerine katkıları için de teşekkür ediyorum.