Konu:Büyükşehir Belediyesi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:18
Tarih:08/11/2012


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum,.

Şimdi, öncelikle getirilen bu yasa hiç şüphesiz Türkiye'nin idari yapısını baştan aşağı değiştirecektir ve bu yasa cumhuriyetle yaşıt olan bazı belde belediyelerini kapatacaktır. Yeniden, yerinden yönetim anlayışını da ters yüz edecektir.

Değerli milletvekilleri, bu önergeyle Anayasa'ya da gene bir aykırılık söz konusudur. Yani yine bir hukuk katliamı yaşanmaktadır. Biz önergemizde: "Büyükşehir belediyesi, tıpkı Anayasa'nın öngördüğü gibi, büyük yerleşim merkezleri için kurulmalıdır, iller için değil." diyoruz ve ben bu yapılan katliamla ilgili, hukuk katliamıyla ilgili olarak size Ankara'dan da birkaç örnek vermek istiyorum, bunlardan bir tanesi Temelli'yle ilgili. Temelli, bildiğiniz gibi Ankara'nın bir çeşit cazibe merkezîdir, hatta Türkiye'nin cazibe merkezî olduğunu bile söyleyebiliriz. Sizler Temelli Belediyesini kapatmadan önce, Temelli bugün olduğu gibi göç veren değil göç alan bir yerdi. Temelli, Türkiye'nin ikinci büyük organize havzasıydı. Ancak maalesef bugün geldiğimiz noktada Temelli'de su şebekesi yoktur arkadaşlar. Temelli de bağlantı yolu yoktur.

Bakın, size Ankara'dan bir örnek daha vereyim: Yine Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı köy olan ve daha sonra sizin mahalleye çevirip Büyükşehir Belediyesine bağladığınız Beyobası, Bacı ve Girmeç'te hâlen kanalizasyon yoktur. Düşünebiliyor musunuz, "Dünyanın 17'nci büyük ekonomisiyiz." diyoruz, dünyanın 17'nci büyük ekonomisinin Başkentinde kanalizasyonu olmayan mahallelerimiz olduğunu görüyoruz.

Sorarım size değerli arkadaşlar: On sekiz yılda 1 metre metro yapamayan Ankara Büyükşehir Belediyesi mi Ankara'nın 170 kilometre ötesindeki Şereflikoçhisar'a hizmet götürecek?

Gene sorarım size: Ankara'nın göbeğinde meydana gelen bir göçükte "Kadir Selim" adlı vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neredeyse seyirci kalan Büyükşehir Belediyesi mi Ankara'nın 165 kilometre ötesindeki Sarıyar'a hizmet götürecek? Ankara'nın köstebek yuvasına dönmüş yollarını onaramayan, Ankara'nın temiz su kullanmasına imkân sağlamayan, hava kirliliğiyle ilgili gerekli mücadeleyi veremeyen bu Büyükşehir Belediyesi mi, Allah aşkınıza, Ankara'nın uzaktaki beldelerine hizmet götürecek?

RIFAT SAİT (İzmir) - İzmir'i de söyle, İzmir'i. İzmir Büyükşehiri söyle. İzmir'deki metroyu söyle!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - İzmir'le ilgili hiçbir sorunumuz yoktur.

 Gelelim dün akşam, dün sabaha karşı yaptığınıza, onu da hatırlayalım. Dün gece yeni bir hukuk katliamı daha yaptınız, bir gece operasyonu yaptınız ve Ankara'nın Yenimahalle Belediyesine bağlı olan bazı mahalleri aldınız Etimesgut'a, aldınız Çankaya'ya bağladınız. Yani dün gece, Yenimahalle Belediyesine bağlı olarak yatan vatandaşlarımız sabah kalktığında Çankaya Belediyesine bağlıydı. Arkadaşlar, bu nasıl bir vicdansızlıktır, bu nasıl bir hukuksuzluktur? Hadi, anlıyoruz, birtakım oy hesaplarıyla Ankara'yı yeniden dizayn etmeye çalışıyorsunuz, ama göreceksiniz, sizler Ankara'yı bölmeye çalışsanız da, parçalamaya çalışsanız da, Ankara haritasını değiştirseniz de, cumhuriyetin Başkentini alamayacaksınız, boşuna hiç uğraşmayın, alamayacaksınız. Başkentliler size izin vermeyecek, Başkentliler size oy vermeyecek, hiç boşuna uğraşmayın. (CHP sıralarından alkışlar)  

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Dört dönemdir bizde.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Zaten bizde.   

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Hiç, hiç uğraşmayın boş yere.

Şimdi, Ankara milletvekillerine sesleniyorum: Ankara milletvekilleri, dün buradan bize haritalar gösterdiniz, birtakım iknalarda bulunmaya çalıştınız. Biliyoruz ki sizler gelecek nesilleri değil, gelecek seçimleri düşünerek siyaset yapıyorsunuz. Tamam, fakat ben şunu merak ediyorum: Siz hangi yürekle kapatılan belde belediyelerine gidip, oradaki vatandaştan oy isteyeceksiniz? Siz hangi vicdanla mahalleye çevirdiğiniz köylere gidip oradaki evleri ziyaret edeceksiniz?

Bakın arkadaşlar, bu yasa otoriter bir yasadır, bu yasa dayatmacı bir yasadır, bu yasa Recep Tayyip Erdoğan'ı padişah yapma yasasıdır, bu yasa AKP'ye yeni rant alanı kazandırma yasasıdır. Tarih ve millet bu yasaya olumlu oy veren siz AKP'li milletvekillerini asla ve asla unutmayacaktır, bu böyle biline.

Ve son söz; keşke Başbakanın aklınıza vurduğu prangayı kopartıp atabilseniz, keşke Başbakanın yüreğinize, vicdanınıza koyduğu ipoteği kaldırabilseniz, hayatınızda bir kez hakça, sağduyulu, akıllıca davranabilseniz.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.