Konu:MHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:32
Tarih:05/12/2017


MHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA HACI AHMET ÖZDEMİR (Konya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sizi ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Geçende MHP Grubu önerisi üzerine burada bir konuşma yapmıştım ve MHP'ye teşekkür etmiştim. Bunu rüşvetikelam gibi kabul etti bazı arkadaşlarımız ama hayır, rüşvetikelam filan yapmıyorum. MHP'ye bu önerisinden dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Diğer iki grup adına konuşan arkadaşlarımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü vatan gibi, bayrak gibi, engellilik konusu da öyle zannediyorum ki ideolojik takıntıların ötesinde bizi bir araya getirebilecek belli başlı meselelerden biri olarak gözüküyor ve yine buradan, bu kürsüden engellilikle alakalı bir çağrıda bulunmuştum, bütün gruplara aynı çağrıyı yineliyorum: Tekliflerinizi, önerilerinizi, bu konuda gördüğünüz aksaklıkları, eksiklikleri lütfen -ben şu anda AK PARTİ Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanlığını yürütüyorum- çekinmeden getirin, beraberce müzakere edelim, belli bir noktaya getirelim, iyileştirmeler sağlayalım.

Fakat, tabii, burada birtakım tashih edilmesi gereken hususlar da var. Öneri üzerinde benim bazı mütalaalarım var, onlardan da bahsetmek istiyorum. Pek çok sorun var, evet, sorunsuz bir dünya hayal ediyorsak sorunsuz bir dünya yoktur, olmayacaktır. "Engellilerin bütün sorunlarını çözelim." diyorsak bunun da üstesinden gelebilme becerisini gösterebileceğimiz, başarısını gösterebileceğimiz iddia edilemez fakat şu rakamları da lütfen insaf ve hakkı teslim etme sadedinde göz önüne alalım. 2002'ye kadar kamuda 5.777 engelli memur çalışırken -burada, rakamda da bir tashih yapıyorum, en güncel rakamı veriyorum- bugün 52 bin memur çalışmaktadır. Ayrıca 521 bin engelliye evde bakım hizmeti sunulmaktadır. 153 bin civarında da engelli işçinin çalışması sağlanmış durumdadır. Şunu da ayrıca ifade etmek istiyorum. Tabii, bu açığı güzel tespit etmiş grup önerisini veren partimiz ama rakam biraz daha değişik, şunu söyleyelim: Bu açığın kapatılması yani engelli istihdamının artırılması noktasında Başbakanımızın en son açıklaması, 2018 yılında 5 bin engellinin istihdam edileceği noktasındadır. Bir küçük ayrıntıya da dikkat çekeyim: Çıkardığımız yasal düzenlemede, biz, yüzde 3 kotasını memurlar için koymuşuzdur, yüzde 4 işçiler için bir kota söz konusudur.

Şu anda Meclis gündemi çok yoğun olduğu için, bu önerinin ileride değerlendirilmek üzere geriye atılmasının uygun olacağı kanaatindeyim.

Saygılar sunuyorum, hepinize sevgilerimi iletiyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)