Konu:Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:31
Tarih:30/11/2017


Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET AYDIN (Adıyaman) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Evet, ben kürsüyü özlemiştim ama kürsü de herhâlde beni özlemiş olabilir.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Özlemişsin, evet, evet.

AHMET AYDIN (Devamla) - Bu vesileyle teşekkür de ediyorum aynı zamanda.

Değerli milletvekilleri, bir şeyi doğru koymamız lazım ortaya: Tütün ne zaman yasaklandı? Getirilen torbadaki metnin anlamı, amacı neydi? Bunu doğru yere koymamız lazım.

Bir defa şunu ifade edeyim ki geçmişten beri, yıllardan beri sarmalık kıyılmış tütünün 1 gramını dahi satmak yasaktır -şu anda hâlen yasaktır kanun yürürlüğe girmediği için- 1 gramını satamazsınız.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Zaten yasak şu anda. Operasyon yapılıyor.

AHMET AYDIN (Devamla) - Bizler ilk andan itibaren -2007'de milletvekili seçildim- o tütünü 50 kilograma kadar bulundurmasını, kendi ihtiyacı için temin etmesini serbest hâle getirdik, bir.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Hem tütün üreticilerini dövdürün hem buradan konuşun.

AHMET AYDIN (Devamla) - İkincisi: Cezayı düşürdük ve kademelendirdik. Üçüncüsü: Bu yetmez dedik, Adıyamanlı küçük üreticileri düşünerek -1 dönümde, 1,5 dönümde tütün ekiyor ve yıllık geçimini sağlıyor; sadece Adıyaman değil, Bitlis var, Muş var, Hatay Yayladağı'na kadar bu süreçte üretim yapanlar var- bunu Sayın Başbakanımıza aktardık milletvekilleri olarak, Sayın Bakanımıza gittik ve giderken de Adıyaman'daki bütün sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini çağırdık -içinde Tütün Platformu temsilcileri de var ve bir kısmı da sizin üyeleriniz, hatta aday adaylarınız, arkadaşlarımız bizim onlar da- hep beraber gittik, Sayın Bakanla oturduk konuştuk, "Talebiniz ne?" dedi. Dedik ki: Bu tütünü serbest hâle getirelim ama kayıt altına alalım. Bunun yöntemi ne olabilir?

VELİ AĞBABA (Malatya) - Niye saldırdınız? Sayın Aydın, onlar terörist miydi, niye saldırdınız?

AHMET AYDIN (Devamla) - Geçmişten beri bu tütün işiyle uğraşan herkesin talebi "Kooperatif kurulsun, kayıt altına alınsın, biz bu işi rahat bir şekilde yapalım."

VELİ AĞBABA (Malatya) - Biber gazı, cop, tazyikli su... 200 kişiyi gözaltına aldınız.

AHMET AYDIN (Devamla) - Şimdi, biz ne yaptık? 1 gramı dahi yasak olan bir tütünün satışını serbest hâle getirdik. Bu bir.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Ya, bu kadar... Doğru değil.

AHMET AYDIN (Devamla) - Bu, kanunda öyle. Kooperatifler aracılığıyla serbest hâle getirdik.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

VELİ AĞBABA (Malatya) - Niye saldırdınız biber gazıyla, niye? Niye copla dövdünüz adamları? Yazık değil mi?

AHMET AYDIN (Devamla) - İkincisi: Bunu yaparken de bütün STK'lerin ve tütün platformlarının talebini dikkate alarak aynı yöntemle yaptık. Aslında yasak değil, bir yasağı bizler ortadan kaldırdık.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AHMET AYDIN (Devamla) - Bunun net bir şekilde bilinmesi lazım.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Ya, vallahi, doğru değil.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Başkan, tütün üreticilerini niye dövdüler o zaman?

AHMET AYDIN (Devamla) - İkincisi: Ceza kime öngörülüyor?

VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkan, doğru değil.

AHMET AYDIN (Devamla) - Kanun dışı, yasa dışı çalışanlara ilişkin ceza var.

VELİ AĞBABA (Malatya) - O zaman herkesi kaçakçı yapıyorsunuz.

AHMET AYDIN (Devamla) - Yasal anlamda, kooperatif aracılığıyla üretip satanlara hiçbir problem yok.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Şu resme bak şu resme Sayın Aydın.

AHMET AYDIN (Devamla) - Dolayısıyla STK'ler de, Tütün Platformu da "O eylemin içinde biz yokuz." diye açıklama yaptı.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Şu resme bakın ya! Türk Bayrağı. Başka bir şey var mı, bakın şuraya. Şuraya bakın şuraya. Allah aşkına şuraya bakın ya!

AHMET AYDIN (Devamla) - Peki, o hâlde "Yasa dışı eylemi kimlerdi?" diye sormak istiyorum.

Hepinize teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aydın.