Konu:Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın Hdp Grup Önerisi Üzerinde Ak Parti Grubu Adına Yaptığı Konuşması Sırasında Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:31
Tarih:30/11/2017


Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim, size başarılar diliyorum.

Şimdi, değerli arkadaşlar, ben bir sataşmada bulundum, evet, doğrudur. Ancak, geçtiğimiz pazartesi günü Adıyaman'ın meydanında, ellerinde sadece Türk Bayrağı ve tütün yaprağı olan üreticiler haklarını, dertlerini yetkililere iletmeye çalıştılar. Yetkililer ne yaptı? O fakir Abuzer dayılarının, Ahmet ağabeylerinin üzerine TOMA'larla, biber gazıyla, tazyikli sularla ve coplarla saldırdı. Benim yüreğim yanıyor. Oradaki insanların, o eylemi yapan insanların sayesinde ben buradayım, siz de buradasınız Sayın Ahmet Aydın, Sayın Boynukara da burada.

Bakın, onların sayesinde biz buradayız, onların ekmekleri hâlâ bizim kursağımızda. Onlara yapılan şiddeti, onlara yapılan saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyorum, bu emri verenleri şiddetle kınıyorum. Abuzer dayının ne günahı var? (CHP sıralarından alkışlar) Ekmeğini aramaktan başka hiçbir günahı olmayan insanların üzerine tazyikli sularla, biber gazlarıyla saldırdınız. Bunu bir kez daha kınadığımı belirtmek istiyorum.

Ben o bölgenin milletvekiliyim. Adıyaman neyse Malatya da o. Geçtiğimiz hafta Çelikhan'daydım. Diyorlar ki: "Amerika, Amerika." Buradan hodri meydan diyorum, siz bu yasayı Amerikalı şirketler için çıkarıyorsunuz. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Eğer yerliyseniz, millîyseniz, hodri meydan, bu tütün yasasını geri çekersiniz. Bir taraftan "Yasağı kaldırdım." diyorsunuz, bir taraftan...

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Öyle değil, öyle değil.

VELİ AĞBABA (Devamla) - ...94'üncü maddeyle tütün satanlara, bulunduranlara üç ile altı yıl arası hapis geliyor. Eğer yerliyseniz buyurun...

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Yerliyiz, millîyiz.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Bu tütünü, yerli tütünü, millî tütünümüzü yasaklayanlar kaçaktır, bunu yapan kaçak Hükûmettir, buradan hodri meydan diyorum.

Değerli arkadaşlar, bakın, Doğanşehir'de geçtiğimiz hafta yapılan eylemde yine insanların, AKP'ye oy verdiği için "Elim kırılsın." diyenlerin kollarını kırdınız polis copuyla, sokağa çıkan insanları taciz ettiniz ve hâlâ gözaltında olan insanlar var, 200'e yakın insanı gözaltına aldınız.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Kim yaptı ya?

VELİ AĞBABA (Devamla) - Size sataşıyorum, sizin elleriniz kırılsın. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) - Ayıp ediyorsunuz ama ayıp ediyorsunuz.

VELİ AĞBABA (Devamla) - O tütün üreticisine, Abuzer dayılara, üretenlere, ekmeğini çıkarmaya çalışanlara kalkan eller kırılsın. (CHP sıralarından alkışlar)