Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:31
Tarih:30/11/2017


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ADNAN BOYNUKARA (Adıyaman) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Aslında hamaset içerikli konuşma yapabiliriz fakat şöyle rahat bir değerlendirme yapalım...

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Gerçekleri konuşuyoruz.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Tütünün yasaklanmasını hatırlayalım. 99 yılı, ekonomik kriz var, IMF'den borç isteniyor, IMF borcu verecek, borca karşılık Kemal Derviş'in Bakan olarak görevlendirilmesini talep ediyor. O zamanki Hükûmet bu talebi kabul ediyor. Hatırlarsanız Kemal Derviş 14 Mart 2001 tarihinde "yeni ekonomik paket" diye bir paket açıkladı. Bu paketi açıklarken "on beş günde on beş yasa" diye bir sloganı vardı. On beş günde on beş yasanın çıkarılmasının gerektiğini ifade ediyordu. Türkiye'de tütünün yasaklanmasının tarihi bu tarihtir, bu yasaların çıkarılmasıdır, bunu hatırlamakta fayda var. O dönemde kimler vardı, kimler yoktu, ayrı bir tartışma konusu. Herkes kim olduğunu biliyor.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Boynukara, Adıyamanlılara niye biber gazı sıktırdın, niye coplattın, niye tazyikli suyla saldırttın? Yazık değil mi o Abuzer dayıya, günah değil mi? Elleriniz kırılsaydı.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Bakın, bizde iki ayrı tütün var. Birincisi, Çelikhan'la...

MEVLÜT KARAKAYA (Adana) - Adama sorarlar "Niye düzeltmedin?" diye.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Çelikhanlılara, Adıyamanlılara, tütün üreticilerine biber gazı sıktınız, elleriniz kırılsın!

BAŞKAN - Sayın Ağbaba, lütfen efendim.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Başkanım, kendisi gelsin konuşsun istiyorsa.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Boynukara.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkanım, Adıyamanlı, ellerinde Türk Bayrağı, tütün olanlara saldırttılar, elleri kırılsın!

BAŞKAN - Sayın Ağbaba, hoş geldiniz bu arada.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Hoş bulduk Sayın Başkanım.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Başkanım, Adıyaman ile Çelikhan arasında yetişen özel bir tütün var. Bu tütünün temel özelliği, tek başına kıyılması ve herhangi bir işleme tabi tutulmadan içilmesidir.

Diğer bir soru şu: Biz bu yasal düzenlemede ne yaptık?

VELİ AĞBABA (Malatya) - Biber gazı, tazyikli su, cop, 200 kişiyi gözaltına aldınız.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Bu yasal düzenlemede yapılan şey şudur: Yasal düzenlemede, çok küçük bir alanda kendi ürettiği tütünle bir yıllık geçimini sağlayan insanların yasal bir zemine kavuşturulmasının altyapısı oluşturuldu.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Başkanım, Abuzer dayıya kalkan eller kırılsın? Ne istiyor? Fakir fukara onlar.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Yara büyük.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Tarım üreticileri tarafından kurulacak kooperatiflerle çiftçiler kendi ürettikleri tütünleri kendileri veya tütün satma belgesi alanlar satabilecekler.

Diğer bir soru: Biz bunu kiminle yaptık?

VELİ AĞBABA (Malatya) - Ne kadar vergi verecek? Yüzde 84.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Bakın, biz bunu Adıyaman'daki tüm ziraat odaları yöneticileriyle, Adıyaman'da var olan Tütün Platformu üyeleriyle, Tütün Eksperleri Derneğinin yöneticileriyle birlikte yaptık. Tüm görüşmelerde, tüm tartışmalarda onların fikirlerini aldık.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Kandırdınız Sayın Boynukara, kandırdınız. "Hapis yok." dediniz. Üç ile altı yıl arasında hapis var, 94'üncü maddede.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Sayın Veli Ağbaba, Tütün Platformunda kimin olduğunu söylersem üzülürsünüz. Bence hiç gerek yok, ona girmeyelim.

Sayın Başkan...

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Veli Bey, sakin, sakin.

VELİ AĞBABA (Malatya) - O gün Adıyamanlılara yapılanlar yüreğimize dokunuyor. Fakir fukaranın üzerine biber gazı, cop, tazyikli su...

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Bu anlattıklarınızı normal de anlatabilirdiniz, niye biber gazı sıktınız?

BAŞKAN - Sayın Boynukara, ek süre vereceğim efendim, siz Genel Kurula hitap edin.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Bakın...

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Bana hitap et.

BAŞKAN - Evet, Sayın Aydın sizi bekliyor, hitap edin ona.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Evet efendim.

Bu yasal düzenlemede yapılan şey...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Boynukara, üç ile altı yıl hapis var mı yok mu?

BAŞKAN - Buyurun efendim.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - ...tütünün yasal bir zemine kavuşmasıdır. Bunu hazmedemeyenler var, bunu çekemeyenler var. Sayın Başbakanımız, Sayın Maliye Bakanımız Adıyaman tütün üreticisini mağdur etmeyeceklerini yüksek sesle ifade etti.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Hepimizin kursağında tütün parası var. Benim de, sizin de, Sayın Aydın'ın da.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Çıkan yasal düzenleme bunun işaretidir.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Bugün burada milletvekiliysek tütün üreticilerinin, Abuzer dayının ekmeğinin payı var.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Biz tüccarlardan, baronlardan değil, Adıyaman üreticisinden yanayız. Yaptığımız düzenleme budur, bunun dışında herhangi bir şey söz konusu değildir. İsteyenlere ne yaptığımızı madde madde anlatabiliriz.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Biber gazıyla mı?

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Fakat arkadaşlar bunu duymak istemiyorlar, bunu görmek istemiyorlar; tütünden, tütüncüler üzerinden bir siyasi alan elde etmek istiyorlar.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Ya Allah aşkına, bu tütüncüler terörist miydi, ellerinde silah mı vardı, sopa mı vardı? Sayın Boynukara, niye sıktınız gazı? Ahmet Aydın'la beraber niye gaz sıktırdınız?

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Bazıları konuşup duruyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Boynukara, size ek bir dakika daha süre veriyorum.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Bakın, bir Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Başkan Yardımcısı...

BAŞKAN - Efendim, burada herkes milletvekili.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Genel Başkan Yardımcısı... Ayıptır ya!

BAŞKAN - Genel Başkan Yardımcısı genel merkezde, burada herkes milletvekili efendim.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Devam et sen, bize konuş.

BAŞKAN - Size ek bir dakika daha süre veriyorum.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Boynukara, "Sıktırmadım." de.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Bizim yaptığımız, tütüne yasal bir zemin kazandırmaktır.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Ya, Allah aşkına, yazıktır, günahtır ya!

BAŞKAN - Sayın Ağbaba...

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Birileri bundan rant elde etmek istedi, bu rant ellerinde patladı. Topladıkları adamlarla milleti kışkırtmak istediler. (CHP sıralarından gürültüler)

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Rant Reza'da.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Getirdikleri birisi vardı, söylediği sözü söyleyeyim size: "Benim bir karış toprağım yok, tütün ekmiyorum ama ben ekilen tütünü toplayıp satıyorum." Bu adam baron, bu adam üretici değil.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Kim o?

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Bu yasal düzenlemeyle bu tür adamların musluğu kesilmiştir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Reza'nın musluğu mu?

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Adıyaman'daki Çelikhanlı üreticiler, Adıyaman'daki üreticiler kendi tütünlerini kıyarak kendilerinin kurduğu kooperatifler aracılığıyla satabilecekler.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Reza Zarrab'ın musluğu mu kesildi, Reza Zarrab'ın?

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Herkesin bunu hazmetmesi lazım. Adıyamanlının bir rahatsızlığı da yok.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Boynukara.