Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:31
Tarih:30/11/2017


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA ORHAN SARIBAL (Bursa) - Sayın Başkan, başarılar diliyoruz yeni görevinizde.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tütünü tartışıyoruz. Elbette tütünün sorununu AKP'nin uyguladığı ekonomik politikaların dışında düşünmek mümkün değildir. Ama her zaman olduğu gibi, her alanda olduğu gibi susturmayı, bastırmayı, kıstırmayı kendine vazife edinmiş AKP iktidarı Adıyaman çiftçisinin haklı direnişini de çok şiddetli polis gücüyle durdurmayı, onları susturmayı kendine vazife edindi ve bunu yapmaya çalıştı.

Sene 1980, 12 Eylül faşizmi ve hemen onun arkasından gelen yavaş yavaş yaptırımlar. 1984 yılında ilk kez tütünde dışarıya açılıyoruz. 1986'da bu dışarıya açılma devam ediyor. 1988'de Virginia ve Burley tütünü artık bu ülkeye girmeye başlıyor yani çok uluslu şirketler bu ülkeye girmeye başlıyorlar. 2001, orada bir yasa çıkıyor, Tütün Yasası, o günün sahici Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer "Bu yasa çıkarsa, Tütün Yasası çıkarsa köylüye, ülkeye zarardır." diyor. Vicdanlı tabii ki, elbette ve bunu veto ediyor ama IMF diyor ki Hükûmete: "Hayır, bu yasayı çıkaracaksın." 2002 yılında veto edilmiş bir yasa çıkıyor ve o günden sonra artık tütün bu ülkenin, yerli, millî olma olanağını yitiriyor ve yavaş yavaş yabancı tekellerin eline geçiyor. AKP iktidarı geliyor elbette, hemen emperyalistlere verdiği sözü yerine getiriyor, 2008 yılında TEKEL'i 1 milyar 820 milyon liraya satıyor. Yetmez, Özelleştirme Yüksek Kurulu -aynı zaman- 60 tütün sarma fabrikasını hemen arkasından kapatıyor ve 1925 yılında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlı'dan gelen Reji modelini, yabancı tekelini kırıp satın aldığı ve TEKEL'i kurduğu kamucu yaklaşım ilk kez AKP tarafından tekrar yabancı tekellere teslim ediliyor. 1986 yılından devam eden tütün ithalatının kilo başına 3 dolar ve paket başına 40 sent olan vergisini AKP 2009'dan beri uyguladığı politikalarla ortadan kaldırıyor ve şu anda gümrüksüz tütün devreye giriyor.

Ne olmuş, paylaşalım: 2002 yılında 406 bin çiftçiden 56 bine düşmüşüz, üretim 153 bin tondan 70 bin tona düşmüş, 112 bin ton olan ihracatımız 52 bin tona gerilemiş, ithalat 70 bin tondan 103 bin tona yükselmiş. AKP yapar, halk bakar. Yine 2016 yılında tütüne 560 milyon dolar ithalat parası vermişiz ve günümüzde kullanılan tütünün yüzde 87'si ithal, ne yazık ki yüzde 13'ü yerli.

Değerli milletvekilleri, AKP diyor ki: "Antiemperyalistim.", "Kapitalizme karşıyım." Değerli milletvekilleri, AKP'nin yabancı şirketlere, emperyalistlere teslim etmediği ne kaldı? Son kalan Adıyaman çiftçisiydi, son kalan Adıyaman çiftçisinin tütünüydü...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ORHAN SARIBAL (Devamla) - ...ona da göz koydunuz, onun ekmeğine de göz koydunuz. Ona da yaptığınız bu.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Adıyaman çiftçisini koruyoruz. Üreticiyi koruyoruz.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Kooperatif kuracaksınız Sayın Milletvekili, kooperatifi kimle kuracaksınız? Kooperatifin işleyişi nasıl olacak? O vergi nasıl düşecek? Üreticiyi nasıl koruyorsunuz?

Sayın Başkan, bir dakika ek süre alabilir miyim?

BAŞKAN - Sayın Sarıbal, sözlerinizi tamamlamak için bir dakika ek süre veriyorum efendim.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Teşekkür ediyorum.

Bakın, kurdurduğunuz bu kooperatif çalışmayacak çünkü hülle var.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Nereden biliyorsun çalışmayacağını? Çalışacak, çalışıyor.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Siz yeni bir tekel kurmadan, sahici destekleme politikaları açıklamadan, o kooperatifin ürettiği tütünden nasıl bir vergi aldığınızı açıklamadan sadece durumu idare edersiniz ve köylüyü ne yazık ki mahkûm edersiniz yoksulluğa, açlığa, göçe.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Serbest bırakacağız kooperatif kanalıyla, serbest.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Ve son söz: Değerli milletvekilleri, yaptığınız iş şu, bakın: Diyorsunuz ya "Fetullah Gülen sızdı." Fetullah Gülen sızmadı, açıkladı: "Ben yerleştirildim." Şimdi de "Emperyalistlere karşıyız." diyorsunuz ya, bütün yabancı şirketlerin ihtiyacını yerine getiriyorsunuz. Philip Morris'e kâr lazım, Adıyamanlı çiftçinin tütününü yok ediyorsunuz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Tütünü serbest bırakıyoruz. Kooperatif kurmak suretiyle serbest bırakıyoruz.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Hükûmete vergi lazım. Adıyamanlı çiftçinin, köylünün tütününden vergi almak için ne yazık ki bu kötü politikaları uyguluyorsunuz.

Elbette bu düzen bozulacak, elbette mazlumlar bir gün kazanacak. Gün gelecek, bu halk AKP'den hesap soracak.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

HALİS DALKILIÇ (İstanbul) - On beş yıldır mazlumlar kazanıyor.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sarıbal.