Konu:AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:30
Tarih:29/11/2017


AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA ALİ ŞEKER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle kandilinizi kutluyorum.

Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı dünkü ziyaretinde Meclis Başkanı koltuğuna da oturdu. Biz burada YSK'yı konuşuyoruz, seçilmiş Başbakan yok. En son seçtiğimiz Başbakan nerede? Bilen yok, duyan yok. Belediye başkanları koltuklarında oturmuyor, hepsinin yerine kayyum atandı. Meclis görevini yapamaz hâle gelmiş durumda ve biz burada YSK'yı konuşuyoruz. Referanduma kattıkları hile de ortada, yeni hilelere nasıl vesile oluruz diye bir arayış içerisinde iktidar.

Geçen hafta yaptığım bir açıklamada, biliyorsunuz, daha önce Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan'ın katledildiği 16 Şubat 1969 Kanlı Pazar olaylarını anlatmıştım ve Meclis Başkanı seçmenizden hemen önce uyarmıştım sizleri. O açıklamama "Bu dönemde ben cemiyet başkanı değildim." diye bir açıklama yaptı Meclis Başkanı İsmail Kahraman.

Meclis Başkanı o tarihte Millî Türk Talebe Birliği Başkanıydı ve öncesinde de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Cemiyeti Başkanıydı. Bunu inkâr etti ve bizi suçlar tarzda kovuşturma yapılacağını iddia etti. Sonra bütün belgeleriyle, kendi faaliyet raporlarıyla, bu belgelerle bütün o gerçekleri açığa çıkardık ve sonrasında o inkârından vazgeçti, dedi ki: "Sehven yapılmış bir açıklamadır. Bu açıklama sehven olduğu için... Ben o dönemde bir başkanlık yaptım ama hiçbir kabahatim yok." dedi o yaşanan Kanlı Pazar'daki sorumlulukla ilgili.

Bakın, burada İsmail Kahraman kürsüde, yanda da diyor ki: "Bu vatan kızılların mezarı olacak." 14 Şubat 1969'da açıklama yapıyor oradaki kürsüden, diyor ki: "Bu pazar 6'ncı Filoya karşı yapılacak olan protesto mitinginde biz orada komünistlere gereken cevabı vereceğiz." Komünizmle Mücadele Derneği Başkanı İlhan Darendelioğlu diyor ki: "Silahı olan silahıyla, baltası olan baltasıyla gelsin." İsmail Kahraman da o tarihte "Bu pazar günü biz orada yeni Tan vakaları, yeni Tan baskınları, yeni vakalar yaratacağız." diyor ve arkasından maalesef 2 yurttaşımızı biz kaybettik. Bu olaylarda doğrudan sorumluluğu vardır, o gün orada dağıtılan sopaların, o gün oradaki demir çubukların organizasyonunda sorumluluğu vardır ve o tarihte 6'ncı Filoya karşı secde etmişlerdir, namaz kılmışlardır.

Biz, dün o tarihte "Kızıllara karşıyım." derken bugün Moskova'dan geri gelmeyenlere bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz, kendi koltuğuna sahip çıkmayanlara bu ülkenin geleceğini emanet etmeyeceğiz.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)