Konu:MHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:30
Tarih:29/11/2017


MHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ŞAHİN TİN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK PARTİ Grubu adına Milliyetçi Hareket Partisinin Meclis araştırma komisyonu kurulmasına dönük verdiği grup önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Türk halkının ve İslam âleminin Mevlit Kandili'ni kutluyorum.

57'nci Hükûmet Dönemi'nde, o dönemin Sanayi Bakanı Sayın Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun da destekleriyle çıkarılmış olan Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu için de kendilerine ayrıca teşekkür ederim, önerilerinden dolayı da teşekkürlerimi bir daha buradan sunmak istiyorum.

AK PARTİ ve Hükûmetimiz için organize sanayi bölgeleri millî bir davadır. Ama biraz önce -yine hemşehrim- çok değerli CHP Milletvekilimiz Kazım Arslan'ın verdiği bilgilerin, şu anda sanayi bölgelerinde yapmış olduğumuz yatırım, yükselmeler ve çalışmalar hakkında doğru bilgilendirme olmadığını ve görüşlerine katılmadığımı da buradan belirtmek istiyorum.

Şimdiye kadar tüzel kişilik kazandırılan organize sanayi sayısı 304, tamamlanan organize sanayi sayısı 173, OSB'lerdeki firma sayısı yaklaşık 50 bin. 1962-2002 arasında 414 bin kişi çalışırken bugün 1 milyon 223 bin kişi istihdam edilmektedir.

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) - O zaman OSB yoktu Şahin, yapma ya. O zaman OSB yoktu ya.

ŞAHİN TİN (Devamla) - OSB'lerdeki istihdam sayısı 1 milyon 720 bin kişidir.

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) - 1980'den sonra OSB'ler kuruldu ya.

ŞAHİN TİN (Devamla) - Tahsin, dinle.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - 1980'den sonra kuruldu.

BAŞKAN - Lütfen arkadaşlar...

ŞAHİN TİN (Devamla) - OSB'lerde 2023 istihdam hedefimiz 2 milyon 500 bindir. 1962-2002 yılları arasında 2 adet OSB projesi bitirilirken 2003-2016 yılları arasında 100'ü aşkın proje hayata geçirilmiştir.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Osmanlı zamanında kurulmuş diye bir iddia var ama(!)

ŞAHİN TİN (Devamla) - Sanayimiz birinci çeyrekte yüzde 6,7; ikinci çeyrekte de yüzde 6,3 oranında büyümüştür.

OSB'lere kısmen veya tamamen bedelsiz arsa tahsisi yapıyoruz. OSB'lere faaliyetleri için gerekli kredi desteği verdik. KOSGEB'in OSB arsa satışlarından elde ettiği yüzde 1'lik payı kaldırdık. Yine, organize sanayi bölgelerinde arsaların tahsisine ilişkin sözleşmelerdeki damga vergilerini kaldırdık. Organize sanayi bölgelerinde binalardan emlak vergisini almıyoruz. Bu ve benzeri şekilde desteklerimiz devam etmekte, OSB'lerde teknik okullar kurulmaktadır.

Yine, Denizli'de Denizli Makine İhtisas OSB kurulması çalışmalarına devam etmekteyiz. Denizli Çardak OSB'de ipotekli olan yerleri sanayicimizin hizmetlerine sunmaktayız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'de on beş yılda sanayi devrimi yapılmıştır.

Meclis araştırması komisyonuna gerek olmadığını değerlendiriyoruz.

Gazi Meclisimizi de saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)