Konu:Türkiye'nin Genel Sorunlarına, Ekonomik Göstergelere Ve Yoksulluğa İlişkin Gündem Dışı Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:30
Tarih:29/11/2017


Türkiye'nin genel sorunlarına, ekonomik göstergelere ve yoksulluğa ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Sayın Başkan, kıymetli milletvekili arkadaşlarım; hepinize saygılarımı sunuyorum.

Bugün Mevlit Kandili. Tüm vatandaşlarımızın, İslam âleminin ve sizlerin Mevlit Kandili'ni kutluyorum, ülkemize, milletimize, İslam âlemine hayır getirmesini temenni ediyorum, diliyorum.

Evet, sevgili kardeşlerim, bugün Roman vatandaşlarımızla ilgili konuşacağım, yoksul vatandaşlarımızla ilgili konuşacağım.

Dün vergilerle ilgili, ülkemizin mevcut durumuyla ilgili bir konuşma yapmıştım. Türkiye'de vergi yükü artıyor, yoksulluk artıyor, yüzde 10'luk bir dilim var, zengin kesim, onların da gelirleri artıyor. Bir Roman vatandaşı, Roman etnik kimliğine sahip birisi olarak bu ülkede Roman vatandaşların hak ettiği gibi yaşamadığını hepinize tekrar tekrar söylemek istiyorum.

Bu ülkede, şu an itibarıyla, en yoksul kesim, sosyal yaşam anlamında en dipte olan kesim, maalesef, Roman vatandaşları. Yoksullukla boğuşuyoruz, fakirlikle, imkânsızlıklarla boğuşuyoruz. İki sene önce bir SİROMA Projesi başladı, 9 Kasımda bitti, hiç verim alamadık. Hükûmet tarafından strateji eylem planı yayınlandı ama uygulama takvimine, programına bakın... Hangi ay ne yapılmış, Allah aşkına, iktidarın bir milletvekili gelsin, söylesin.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Hiçbir şey yapılmadı, ev yapılmadı, konut yapılmadı, barınma hakkı sağlanmadı.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Burada yazıyor hepsi, hiçbiri yapılmadı. Seçimler yaklaşıyor, geçen hafta İstanbul'da Romanları toplamışlar tekrar bir Roman çalıştayı yapmış bazı arkadaşlar. Ya arkadaşlar, iyi de strateji eylem planında bir şey yapmadınız ki, Roman vatandaşları niye topluyorsunuz, seçim yaklaşıyor diye mi topluyorsunuz? Ya, yok böyle bir şey arkadaşlar.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - İstismar ediyorlar, istismar.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Gelin, bunu Allah aşkına söyleyin ya, "Strateji eylem planında şunu yaptık." deyin, ben de sizi tebrik edeceğim.

2018'de Roman vatandaşların barınmasıyla ilgili sorunların çözümü var. Hadi 2017'yi geçtik, unuttum ben, bitti. Hadi bakalım 2018'de yapacak mısınız?

Bir de arkadaşlar, SİROMA Projesi bitti. Strateji eylem planına bütçe ayırmamıştınız, iki sene önce, Sayın Bakana sormuştum, Maliye Bakanımdan sonra Sayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanım da "SİROMA'da Avrupa Birliğinden gelen parayı strateji eylem planına uygulayacağız." dedi. Bu sene Avrupa Birliğindeki paylar da kesildi. Strateji eylem planında para yok, strateji eylem planı var. Para yokken bunu nasıl yapacaksınız?

Şimdi, bütçe konuşulacak, eğer Romanlara pay ayırmazsanız, vallahi, burada sizi rezil edeceğim. Rezil edeceğim sizi burada. Strateji eylem planını yapıyorsunuz, para olmadan eylem planını nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Bana bunun mantığını söyleyin hadi bakalım. Para ayıracaksınız, vallahi bilmem... Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Roman vatandaşlara para ayırmazsanız vallahi bu bütçede rezillik yapacağım. (CHP sıralarından alkışlar) Olmaz, olmaz arkadaşlar. Vallahi billahi protesto edeceğim sizi. Parayı ayıracaksınız! O fakir, o garibanların çocuklarının da herkesin çocukları gibi okula gitmeye hakkı var, herkesin çocukları gibi doktor, mühendis olmaya hakkı var. Biz Romanız diye bizi bu kadar da artık arka plana atmayın, istemiyorum.

Bakın, yoksulluk sınırı, yoksulluk sınırı...

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Roman'a yok, Roman'a!

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Açlık sınırından bahsedeyim, 1.544 lira. Romanlar 1.544 lira her ay almıyor arkadaşlar, açlık sınırının altında yaşıyoruz. Yoksulluk sınırı ne kadar? 5.030 liraymış şimdi. Rakamları ben söylemiyorum yine.

ERKAN AYDIN (Bursa) - Man'a var, Roman'a yok!

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - E, onu da almıyor. Vatandaşların çoğu almıyor zaten bu parayı da... Türkiye'deki vatandaşlar mucize yaratıyor zaten. Nasıl geçiniliyor bu ülkede, nasıl geçiniliyor? Mucize yaratılıyor.

ERKAN AYDIN (Bursa) - Man'a var, Roman'a yok!

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Bir de bakın bir şey gördüm -zamanım az- bir çocuğun okula başlama maliyeti, okul öncesi maliyeti 775 lira. 1.400 lira aylık alan, asgari ücret alan vatandaş bunu nasıl karşılayacak?

ERKAN AYDIN (Bursa) - Man'a var, Roman'a yok!

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - İlkokul 1'inci sınıfa başlayacak bir çocuğun anasında babasında 1.277 lira para olması lazım okula başlaması için. Ortaokul öğrencisinin de bir defalık maliyeti, okul başında 1.236 lira. Nereden bulacak bu parayı baba; 1.400 lirayla elektrik mi ödeyecek, su mu ödeyecek, kira mı ödeyecek yoksa boğazına mı bakacak yoksa işe mi gidecek?

AHMET AKIN (Balıkesir) - Man'da, Man'da...

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Paralar Man'da!

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Bu asgari ücreti yükseltin arkadaşlar. Keşke bizim elimizde olsa da yükseltsek. (CHP sıralarından alkışlar) Vallahi 2.500-3.000 lira olması lazım.

Bak bir de ne yapmışsınız biliyor musunuz arkadaşlar? Zamanım az kaldı. Ben baktım, vergiden vergi alıyor bu Hükûmet. Vergiden vergi alıyorsunuz. Bakın, ÖTV var burada, ÖTV'ye de KDV'yi yüzde 18 eklemişsiniz, vergi almışsınız. Bakın, akaryakıttaki ÖTV'ye bakın, akaryakıtın bize geliş maliyeti 1,46 lira, vatandaşa 5,18'e satıyorsunuz. ÖTV'yi ekliyorsunuz, bir de KDV ekliyorsunuz. Vergiden vergi alınmaz. Vergiden vergi alınmaz. Bu Hükûmet, vergiden, ÖTV'yi koyup bir de KDV ekliyor. (CHP sıralarından alkışlar) Vallahi milleti harap ettiniz ya! Yok böyle bir şey!

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ERKAN AYDIN (Bursa) - Romanlar Man'a mı gitsin?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Man'a giden para Roman'a yok yani!

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Vallahi Man Adası'na var da Roman'a yok gerçekten.

BAŞKAN - Sayın Purçu, ek bir dakika süre veriyorum efendim, lütfen sözlerinizi toparlayın.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Arkadaşlar, adaletten bahsediyoruz, din, iman, Kur'an, Kitap'tan bahsediyoruz, elhamdülillah Müslüman'ız, bugün de Mevlit Kandili. Ama bu vatandaşa bu eziyet niye, niye? ÖTV'yi ekledikten sonra KDV'yi niye ekliyorsunuz arkadaşlar?

Vallahi, bakın, dün açıkladım size, vergi gelirleri artmış, hiçbir şeyi artmamış, sadece vergi geliri artmış bu Hükûmetin, vergi gelirleri artmış. Böyle bir olay olur mu ya! Bakın, bize maliyeti 1,46 lira olan bir akaryakıtı siz 5,18'e satıyorsunuz, ÖTV ekledikten sonra bir de KDV alıyorsunuz. Baktım ben dünya istatistiklerine Türkiye 1'inci sırada, bakın burada var arkadaşlar. Tabelanın en üstünde Türkiye var. Vergi gelirlerinde -bakın burada- en üstte Türkiye var ya, ben utanıyorum, ben utanıyorum.

ERKAN AYDIN (Bursa) - Man'da nasıl Man'da?

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Bakın, bu ülkenin 32 milyonu fakir, gariban, yoksul. İyi kötü 60 model, 70 model arabası var; biniyor, işe gidecek, hurda toplayacak, çiçek satacak, bir şeyler yapacak. Bu vatandaşa bunu çok yapıyorsunuz, çok eziyorsunuz vatandaşı, eziyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar) İslam dininde de böyle bir şey yok.

Teşekkür ediyorum.

Tekrar kandilimiz mübarek olsun, ülkemize milletimize hayır getirsin inşallah.

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan, sağ olun.