Konu:Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:29
Tarih:28/11/2017


Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ LALE KARABIYIK (Bursa) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, öncelikle sizi kutluyorum, tebrik ediyorum, yeni göreviniz hayırlı olsun.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine, bir torba yasayı geride bıraktık, 130 maddelik ve ilaveleri de olan bir torba yasaydı. Yine, benzer şeyler oldu. Yine, alt ilgili komisyonlarda tartışılmadı. Yine, bazı değişen maddelerle ilgili etki analizleri yapılmamıştı, yine bir sürü eleştiri yaptık. Ve yine her zamanki gibi bir çırpıda geçmesi adına temel kanun olarak Meclise gelmiş oldu. Bu torba yasanın içerisinde bütün sunumlar sırasında Türkiye ekonomisi pespembe bir tablo olarak gösterildi. O kadar pembeydi ki gerçekleri asla yansıtmıyordu ve çelişkiler vardı.

Bakın, pembe bir tablo görüyoruz, her şey çok güzel ama bütçe açık vermiş, torba yasayla yeni vergiler oluşturup gelirler sağlamaya çalışıyoruz. Tutarsız. Biz birtakım verileri TÜİK'ten alıyoruz. TÜİK'e bakıyorsunuz, eski seride 2010 ve 2015 yılları arasında 4,9 büyüme var, yeni seriye bakıyorsunuz 7,9 olmuş. Bir bakıyorsunuz tasarruflarımız artmış, bir bakıyorsunuz millî gelirin üçte 1'ini yatırıma dönüştürmüşüz. Ee, böyle güzel bir tablo varsa neden bütçe açık verdi, neden biz para bulmaya çalışıyoruz? Yani tutarsızlık.

Peki, bunun dışında gerçekten bir büyüme yaşadık mı son dönemde? Evet, bir büyüme gerçekleşti. Bu büyüme, az önce de bahsedildi ki, biraz hormonlu bir büyüme, dopingli bir büyüme. Yani ÖTV ve KDV'den bir miktar azalma gerçekleşerek sanayide büyüme sağlandı. Ama bu büyüme istihdama yansımadı, bu büyüme hane halkının refahına hiç yansımadı, sürdürülebilir olmadı. Peki, ne yaptı bu büyüme? Bütçe disiplinini bozdu, geldi, bütçede açık yarattı.

Bakın, bütçe açığından size bir rakam söyleyeyim: Aylık bazda geçen yılın ekim ayında 104 milyon lira olan bütçe açığı 2017 Ekiminde 3,3 milyar liraya yükseldi, yani yüzde 3 bin artış var, yüzde 3 bin açıkta artış var. 2016 Ocak-Ekim döneminde bütçe 12,1 milyar lira açık vermişti ama bu yılın ekim ayında bütçe 34,9 milyar açık vermiş oldu.

Tabii, bütçedeki açığın büyümeyle devam etmesi Türkiye'nin büyümesinin önündeki en önemli engeli teşkil ediyor; kamu dengesindeki bozulma da böylece devam ediyor. Başka ne var? SGK'nın açıkları var. Az önce buradan böyle kulağıma yansımalar olmuştu, "SGK'nın açıkları Genel Başkanımızın döneminde..." diye. Biz bütün komisyonlarda, bütün bakanlıklarda, özellikle Maliye Bakanlığında ve Çalışma Bakanlığında Genel Başkanımızın dönemindeki açıkları oranlarıyla, rakamlarıyla verdik bakanlara ve hiçbir ses çıkmadı. Ama SGK'nın şu anda çok büyük bir açığı var ve bütçeden, hazineden o açığa para gidiyor. Bu rakamlara doğru olarak ulaşmak istiyorsanız mail adreslerinize ben gönderebilirim.

Diğer taraftan, bu torba yasayla dendi ki: "Biraz gelir toplayalım." "Hangi ürünlere verelim? Maliye Bakanlığı bir araştırsın, bakalım nelere verelim?" Aynı zamanda, bu torba yasayla Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen bütçe hakkı da çiğnenmiş oldu sayın vekiller çünkü borçlanma limiti Meclise ek bütçe getirilmeden 37 milyar bu torba yasayla artırıldı. Dahası var, bütçe açığının üstündeki bu rakam neden bu kadar borçlanıldı, bunu bilen yok, bunu açıklayan da yok, soruyoruz. Peki, ne oldu, ne oldu bu açığa, açığın miktarına, neden bu kadar borçlanıldı? Dediler ki: İşte, "Terörle mücadele..." Hayır, bütün rakamı bu açıklamıyor, bu konuda Hükûmet asla şeffaf değil, net değil.

Bu ülkede yapısal sorunlar var, hazine borçlanıyor, Türkiye'nin riski artıyor, Türkiye'nin riski arttıkça borçlanmanın faizi artıyor. On beş yılda dışarıya 145 milyar dolar, içeride de 600 küsur milyar lira faiz ödendi. Hani diyorsunuz ya "Bu faizler niye yükseliyor?" diye, aslında kendimizi kandırmamamız lazım. Şu anda cari açıkla ilgili bir sorunumuz var...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

LALE KARABIYIK (Devamla) - Sayın Başkan, biraz süre alabilir miyim?

BAŞKAN - Sayın Karabıyık, buyurun efendim.

Ek bir dakika süre veriyorum, lütfen sözlerinizi toparlayınız.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Hemen toparlıyorum.

Şu anda iktidar cari açığı kapatmanın derdinde filan değil, neyin derdinde? Cari açık sürdürülebildiği sürece gayet iyidir. Cari açığı kalkınmanın bir gerekliliği olarak göstererek inandırma peşinde vatandaşı. Üstelik de IMF'ye borçlanmadık diye de seviniyor ve vatandaşa da yanlış bilgi veriyor.

Bunların dışında neler var? Bunların dışında şu var: Vatandaşın borcu arttı. Bakın, iktidar partisinin iktidara geldiğinde bir iddiası vardı, demişti ki: "Dar gelirlinin, yoksulun millî gelirden aldığı payı yükselteceğiz." Öyle olmadı, bütün vergiler vatandaşa yüklendi. Dolaylı vergiler şu anda toplam vergi gelirlerinin yüzde 67'sidir. Oysa OECD ortalamasında yüzde 30 küsurlarda. Dolaylı vergilerin bu kadar yüksek olması da adaletsiz bir durumdur.

Sonuçta bu torba yasa Türkiye ekonomisinin sorunlarına asla çare olamaz, yaraya pansumandır ama iyileştirmeyen bir pansumandır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

LALE KARABIYIK (Devamla) - Sonuç: Bu iktidar ekonomiyi maalesef iyi yönetemiyor.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karabıyık.